Vis hovedmenu

Forskningscentre p? Roskilde Universitet

Center for Aktionsforskning og Demokratisk Samfundsudvikling

Centret s?ger at styrke demokratisk samfundsudvikling ved at samle forskere, praktikere og studerende, der arbejder med aktionsforskning.

Center for Arbejdslivsforskning

Centret laver tv?rvidenskabelig forskning og formidling om arbejdsmilj?, arbejdsliv og l?ring i organisationer.

Center for Arktiske Studier p? RUC

Center for Arktiske Studier p? RUC (CAS) prioriterer udvikling af en praksisn?r, tv?rfaglig og engageret forskning, der kan spille en central rolle i at adressere udfordringer i det moderne Gr?nlandske samfund, som en del af den arktiske region.

Center for Daginstitutionsforskning (CEDIF)

Centret forsker i vuggestuer, b?rnehaver og aldersintegrerede institutioner p? 0-6 ?rs omr?det.

Centre for Digital Citizenship

Centre for Digital Citizenship unders?ger sociale og politiske konsekvenser af digitale medieteknologier – smartphones, sociale medier, algoritmer, data, etc. – og sp?rger, hvordan disse teknologier former individer, borgere, f?lleskaber og offentligheder.

Centre for Frustrated Molecular Interactions

Centre for Frustrated Molecular Interactions (FRUSTMI) fokuserer p? brugen af r?ntgen-, neutron- og lysspredning for at forst? struktur og dynamik af selvorganisering i bl?de materialer og biologiske systemer. Forskningscentret er et tv?rfagligt samarbejde inden for Institut for Naturvidenskab og Milj?.

Glas og Tid

Forskningscentret Glas og Tid arbejder med teoretisk og eksperimentel grundforskning i fysik med s?rlig fokus p? amorfe og bl?de stoffers struktur og dynamik.

Center for K?n, Magt og Mangfoldighed (CKMM)

Forskningscenter og m?dested for studerende, forskere og praktikere, der interesserer sig for tv?rvidenskabelig problemorienteret k?nsforskning med et mangfoldighedsperspektiv.

Centre for Mathematical Modeling - Human Health and Disease

Form?let med Centre for Mathematical Modeling - Human Health and Disease (COMMAND) er at udvikle matematiske modeller til at forbedre forst?elsen af menneskets sundhed og sygdomme og derved at forbedre diagnosticering og behandling til gavn for patienter og samfund.

Center for Maritim og Marin Forskning

Centre for Maritime and Marine Research is an interdisciplinary research center focusing on research and solutions for the maritime and marine area.

Center for Nyhedsforskning

Centret laver praksisorienteret nyhedsforskning. Form?let er at bygge bro mellem journalistiske og akademiske aktiviteter og at skabe mere samarbejde mellem universitetet og mediebranchen.

Center for forskning i Offentlig-Privat Samspil

A network-organized centre focusing in particular on evaluating the experience and effects of specific forms of public-private interaction such as contracting out, public-private partnerships, privatization, public procurement and public-private innovation.

Center for Organisationspsykologi (COP)

Centret tester og demonstrerer antagelsen, at ubevidste motiver og processer udg?r en vigtig del af livet i organisationer. Forst?else heraf kan medf?re mere effektivitet og mindre psykisk belastning i organisationer.

RUC-PPL

Roskilde Universitet har udviklet problemorienteret projektl?ring (PPL) gennem de sidste snart 50 ?r. Forskningscentret RUC-PPL forsker i PPL og dets forskellige aspekter fra l?ringsteori, politik, situeret praksis, uddannelseshistorie og -filosofi til sp?rgsm?l om evidens og effektm?ling.

Center for Social B?redygtighed

Centret er v?ksthus for kompetenceudvikling for akt?rer is?r i den tredje sektors frivillige organisationer, selvejende institutioner og NGO'er, der er engagerede i sociale innovationsprocesser m?lrettet integration af socialt udsatte grupper.

Centre for Statecraft and International Order

The goal of the centre is to produce excellent historically-informed research on questions related to the conduct and decision-making of international practitioners as they attempt to navigate an increasingly complex and changing international order. Ultimately, the ambition is to contribute to society by drawing on past historical experience to inform current policy-making in the international sphere.

PandemiX Center

PandemiX Centret ved Roskilde Universitet favner en r?kke videnskabelige discipliner p? tv?rs af Institut for Naturvidenskab og Milj? og har til form?l at udforske dynamikkerne i og effekten af pandemier med fokus p? pandemiberedskab og -politikker.

Center for Turismeforskning (CFTR)

The centre builds knowledge about tourism and the various branches of the experience economy. The research centre is multi-disciplinary, and combines approaches from within Humanities, Social Sciences and Technical and Natural Sciences.

Nationalt Netv?rk for Velf?rdsstudier (VELNET)

Netv?rket skal bidrage til og udvikle empiriske og teoretiske analyser og forst?elser af velf?rdsstater, is?r med fokus p? den skandinaviske velf?rdsstatsmodel, samt at formidle viden herom.

Socio-Economic Research Centre

The Socio-Economic Research Centre (SECO) is conducting research on contemporary political and socio-economic dynamics in advanced, emerging and developing countries in the intersections between economic sociology, political economy and heterodox economics.