Vis hovedmenu

Samarbejd med forskere

RUC baggrundsgrafik

Drag nytte af vores forskere

RUCs forskere samarbejder hver dag med private tt备用网址er, offentlige institutioner og interesseorganisationer. Det g?r vi, fordi vi tror p?, at mange af de vigtigste sp?rgsm?l og svar netop opst?r i samspil og dialog, s? kontakt os endelig.

Novozymes: "En fantastisk mulighed for os"

”Det samarbejde vi over de senere ?r har f?et opbygget mellem mine medarbejdere p? Novozymes og en hel forskningsgruppe p? Roskilde Universitet har v?ret en fantastisk mulighed for os. Sammen udvikler vi knowhow, som for en stor dels vedkommende l?bende deles via artikler, foredrag og i s?rlige tilf?lde patentans?gninger. Og som bonus har samarbejdet givet mig en r?kke nye gode kolleger”

Kim Borch, Science Director, Novozymes

6 lette trin

Kom godt i gang med forskersamarbejdet

1. Du skitserer jeres udfordring

Hvis du kunne overveje at samarbejde med nogle forskere omkring en af de udfordringer, I har i jeres tt备用网址, s? kr?ver vi ikke p? RUC, at I p? for- h?nd laver en f?rdig plan for, hvordan et samarbejde kunne blive etableret. Tv?rtimod. Det eneste, du skal g?re, er kort at beskrive jeres undren, ambition eller udfordring. T?nk ogs? gerne over hvilke, m?l I umiddelbart kunne have for et samarbejde samt evt. ogs? hvad I selv forestiller jer at ville investere af tid og ressourcer i et samarbejde.

2. Du kontakter os - Eksterne Samarbejder

N?r du kontakter Eksterne Samarbejder p? 46742600 eller p? samarbejde@ruc.dk, forklarer du den udfordring, I overvejer at samarbejde omkring. M?let med den indledende kontakt er, at vi forst?r den udfordring, I gerne vil samarbejde omkring, s? vi kan vurdere, hvem p? RUC, der bedst vil kunne bidrage - og naturligvis om udfordringen passer til et forskningssamarbejde. Samtidig kan I - uden at have brugt en masse tid p? det - vurdere, om I t?nker, at et samarbejde vil v?re relevant for jer.

3. Vi involverer relevante forskere

Forudsat at begge parter i den indledende samtale kan se et potentiale i at forts?tte, s? vil Eksterne Samarbejder kontakte den eller de RUC-forskere, som vil v?re mest relevant i forhold til den udfordring, I har skitseret. Nogle gange kontaktes der forskere fra ét sn?vert speciale, men der kan ogs? v?re tilf?lde, hvor der tages fat i forskere p? tv?rs af videnskabelige discipliner, fordi den udfordring I har fat i, ikke begr?nser sig til ét videnskabeligt omr?de eller ét enkelt institut.

4. Vi afklarer samarbejdsmuligheder

S? snart vi har fundet den eller de forskere, som, vi t?nker, vil kunne bidrage til jeres udfordring, s? vil vi sammen g? i gang med at afklare samarbejdsmulighederne. Nogle gange kan en problemstilling blive l?st med hurtige r?d eller viderehenvisninger. Andre gange vil der v?re basis for at gennemf?re st?rre unders?gelser, lave eksperimenter eller m?ske etablere et udviklingssamarbejde. Og s? kan der selvf?lgelig ogs? v?re tilf?lde, hvor vi henviser videre til andre end os selv.

 

5. Vi l?ser den aftalte udfordring

S? snart vi er enige om projekt, tidsplan og rollefordeling, g?r vi i gang med at l?se jeres udfordring. I nogle samarbejder s?ges der medfinansiering fra fonde eller offentlige puljer, f?r forsknings- og udviklingsdelen g?r i gang. Andre gange arbejder vi p? at f? flere partnere med i projektet. Selve probleml?sningen kan v?re grundforskning, som giver generel viden og indsigt p? et felt. Men det kan ogs? v?re meget anvendelsesorienteret og g? m?lrettet efter at l?se en af de udfordringer, I st?r over for.

6. Vi evaluerer og aftaler n?ste skridt

P? RUC er vores m?l med eksterne samarbejder at v?re med til at l?se nogle af de udfordringer, I og resten af samfundet st?r overfor. I de l?ngerevarende projekter evaluerer vi l?bende, om der er den forventede fremdrift i samarbejdet. Det giver os mulighed for fleksibelt at sadle om, hvis vi f?r indsigter undervejs, der g?r, at projektet med fordel kan tage en ny drejning. Eller invitere andre akt?rer ind, hvis det vil kunne v?re en fordel for de resultater, vi kan opn? sammen.

ruc baggrundsgrafik

Kontakt Eksterne Samarbejder p?

samarbejde@ruc.dk

Find en forsker

RUC har flere hundrede forskere, som er f?rende indenfor forskellige dele af teknologi, humaniora, samfunds- og naturvidenskaberne.

Hvis du vil dykke ned og se om vi har eksperter inden for dit omr?de, s? kan du g?re det her: