Vis hovedmenu

?ben og involverende forskning

Videndeling

I et samfund, hvor alle er forbundet, ?ges mulighederne for at udveksle viden og idéer hele tiden.

Dette rummer et k?mpe potentiale for universitetets forskning. Vi tror p?, at de vigtigste sp?rgsm?l og de bedste svar opst?r i samspillet mellem universiteter, individer, tt备用网址er og organisationer. Andres erfaringer kan pege p? relevante problemstillinger og kvalificere l?sninger i samspil med universitetet.

Involvering

Vi vil have universitetet endnu l?ngere ud i verden og verden endnu l?ngere ind p? universitetet

Vi involverer omverdenen i vores forskning. B?de i afd?kning og forst?else af problemets karakter og i dialogen om mulige l?sninger til gavn for s?vel det n?re samfund som resten af verden. Og vi udvikler konstant nye m?der at interagere med vores omverden p?, for vi vil have universitetet endnu l?ngere ud i verden og verden endnu l?ngere ind p? universitetet. Alle skal kunne tr?kke p? den viden, vi skaber p? RUC, og vi skal kunne tr?kke p? viden fra alle.

Vi skaber viden og deler den med samfundet

Lone Simonsen
tt备用网址

Nyt grundforskningscenter skal g?re os klogere p? tt备用网址s pandemier

Danmarks Grundforskningsfond er klar til at investere 47 millioner kroner i et nyt grundforskningscenter i pandemier p? Roskilde Universitet. tt备用网址 Lone Simonsen – ogs? kendt som corona-Lone – skal st? i spidsen for centeret.

SWASH spildevandsprojekt i Ghana
tt备用网址

Forskere fra Roskilde Universitet udvikler bedre spildevandsl?sninger i Ghana

Tre forskere fra Roskilde Universitet skal over de n?ste tre ?r unders?ge, hvordan man sikrer b?redygtige spildevandssystemer i Ghana. Det Danida-st?ttede projekt skal belyse, hvordan de forskellige private og offentlige akt?rer kan forenes om at skabe de bedst mulige l?sninger.

Plastaffald p? hospital
tt备用网址

Forskningsprojekt unders?ger mulig nedbringelse af plast- og tekstilforbrug p? hospitaler

Lektor Kristian Syberg fra Roskilde Universitet skal b?de st? i spidsen for det ene forskningsspor i et stort partnerskab om genbrug af plast og tekstil og for forskningsprojekt om forbrug af samme materialer i sundhedssektoren.

Undervisning
tt备用网址

Sprogforskere vil g?re det lettere at l?re dansk for migranter

Sprogforskerne Carsten Levisen fra Roskilde Universitet og professor Susana Silvia Fernández fra Aarhus Universitet vil gent?nke, hvordan man tilegner sig dansk som andetsprog.

Fatima AlZahra'a Alatraktchi
tt备用网址

?Min forskning giver kun mening, hvis der i tt备用网址 er nogle patienter, der f?r en bedre prognose?

30-?rige Fatima AlZahra’a Alatraktchi er allerede et velanskrevet navn i forskerverdenen for sit arbejde med at opspore helt tidlige sygdomstegn hos mennesker. Hendes forskning har nu f?rt hende til RUC, hvor hun gl?der sig til at arbejde med forskere uden for sin egen faglighed.

Jette Ernst
tt备用网址

Sygehus-robotter skal ses efter i s?mmene

Med en million-bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond i ryggen skal et nyt unikt studie unders?ge, hvor godt robotter l?ser deres opgaver p? sygehusene.

kornmark
tt备用网址

Roskilde Universitet deltager i stort EU-projekt om afgr?dediversitet og b?redygtige f?devarer

Sammen med 27 partnere fra andre EU-lande deltager forskere fra Roskilde Universitet i et tv?rfagligt EU-projekt med fokus p? afgr?dediversitet. Form?let er at finde ud af, hvordan ?kosystemtjenester p?virker de forskellige v?rdik?der, som i sidste ende bestemmer, hvad vi spiser.

diabetes
tt备用网址

Styrket diabetesforskning i Region Sj?lland skal t?ttere p? patienterne

Steno Diabetes Center Sj?lland og Roskilde Universitet har indg?et en aftale, der udstikker de overordnede rammer for et st?rkere forskningssamarbejde mellem parterne.

Sune Haugb?lle, professor (MSO)
tt备用网址

Mellem?stforsker viser os fortidens revolution?re

Sune Haugb?lle er med nye kilder og en lang r?kke interviews med kernepersoner, der hidtil har v?ret tavse om deres fortid, i gang med at afd?kke koblinger mellem den danske og arabiske venstrefl?j i 1960’erne og 70’erne. Forskningen kan g?re os klogere p? nutidens politiske aktivister i Mellem?sten.

ruc baggrundsgrafik

Forskerne p? Roskilde Universitet udgiver l?bende ny forskning