Vis hovedmenu

Intro: L?s en bachelor p? Roskilde Universitet

Tre kvindelige studerende samarbejder

P? tv?rs af gr?nser

RUC’s bacheloruddannelser er:

Tv?rfaglige

Fordi verdens virkelige udfordringer ikke kender faggr?nser. Du l?rer at arbejde p? tv?rs af fagligheder hele vejen igennem din uddannelse.

Internationale

Du opbygger global bevidsthed, internatio?nalt udsyn og evnen til at reflektere over ver?dens udfordringer. P? tre bacheloruddan?nelser er undervisningssproget engelsk.

 

Klar til arbejdsmarkedet

P? RUC l?rer du, at:

L?se problemer

Du l?rer at forst? og l?se komplekse udfor?dringer og bliver kl?dt p? til arbejdslivet efter uddannelsen.

Styre projekter

Du bruger din akademiske viden i praksis og l?rer at styre projektforl?b, nogle gange ogs? i samarbejde med virksom?heder, allerede mens du er i gang med din uddannelse.

3 gode grunde

Derfor skal du l?se en bachelor p? Roskilde Universitet

Sammens?t dine fag og byg din uddannelse

Din uddannelse starter med ét ?r p? det hovedomr?de, du har valgt: Humaniora, samfundsvidenskab, humanistisk teknologi eller naturvidenskab. Her f?r du et fagligt fundament, og derefter v?lger du din specialisering i ét eller to bachelorfag.

Kom t?t p? forskerne

Du f?r en forskningsbaseret uddannelse - det betyder, at det er videnskabelig forskning, som ligger til grund for indholdet i dine kurser og projekter. Du bliver undervist og vejledt af forskere, der bringer ny viden ind i uddannelsen. 

Brug det, du l?rer

Det problemorienterede projektarbejde fylder halvdelen af din studietid. Du l?rer at bruge teorier og metoder i praksis. Du bliver rustet til at l?se komplekse problemstillinger, fx i samarbejde med tt备用网址er og organisationer. 

tt备用网址 interesserer dig?

V?lg mellem syv bacheloruddannelser. Du kan pejle dig i den rigtige retning ud fra dine interesser.

Interesserer du dig fx for sprog, kultur, medier, menneskelig udvikling?

Humaniora er studiet af mennesket og dets samspil med verden

V?lg mellem:

 • Humanistisk tt备用网址 
  Undervisningen foreg?r p? dansk
   
 • tt备用网址 in Global Humanities 
  Undervisningen foreg?r p? engelsk
Interesserer du dig fx for milj?, klima, biotek, kodning, matematiske modeller

Naturvidenskab unders?ger verden omkring os, og hvordan den opf?rer sig

V?lg mellem:

 • Naturvidenskabelig tt备用网址
  Undervisningen foreg?r p? dansk
   
 • International tt备用网址 in Natural Sciences
  Undervisningen foreg?r p? engelsk
Interesserer du dig fx for politik, business, ?konomi, international udvikling?

Samfundsvidenskab handler om at forst?, hvordan og hvorfor samfundet forandrer sig

V?lg mellem:

 • Samfundsvidenskabelig tt备用网址
  Undervisningen foreg?r p? dansk
   
 • International tt备用网址 in Social Sciences
  Undervisningen foreg?r p? engelsk
Interesserer du dig fx for chatbots, gr?n omstilling, designudvikling, byplanl?gning

Humanistisk-Teknologisk tt备用网址 handler om samspillet mellem mennesker, teknologi og design

V?lg mellem:

 • Humanistisk-Teknologisk tt备用网址
  Undervisningen foreg?r p? dansk
Grafik viser, at RUCs bacheloruddannelser starter med et ?rs studier p? en basisdel. Herefter specialiserer du dig i et eller to bachelorfag.

Hvordan er universitetet i forhold til gymnasiet?

Tre studerende samarbejder udenfor

Du er ikke alene

N?r du starter p? Roskilde Universitet, st?r et helt hold af rusvejledere klar til at tage godt imod dig. Rusvejlederne (som ogs? er studerende) har planlagt et introforl?b for dig og de andre nye studerende, hvor du bliver introduceret til universitetet. Selve studiestarten begynder efter introforl?bet. Her er det dine undervisere og vejledere som introducerer dig til alt det faglige p? uddannelsen. P? den m?de kommer du godt i gang med dit nye liv som studerende.

Alt om studiestart

To studerende lytter i undervisningen

En ny hverdag

N?r du starter p? din uddannelse, vil du opleve en anden struktur p? din hverdag end den, du kender fra gymnasiet. Du har f?rre undervisningstimer, og du vil m?de st?rre krav om selvst?ndig forberedelse i form af l?sestof og opgaver til kurserne. Sidel?bende med dine kurser begynder du dit projektarbejde sammen med din gruppe. I skal selv planl?gge og gennemf?re et projekt - med vejledning fra en forsker fra jeres bacheloruddannelse.

Kvindelig studerende kigger i mikroskop

Du skal selv tage ansvar

Undervejs i studiet bliver du undervist og vejledt af dygtige forskere. Hvert semester afsluttes dine kurser med en eksamination eller bed?mmelse. Du skal ogs? til gruppeeksamen i den projektrapport, du har udarbejdet.

Studiet kr?ver stor selvst?ndighed og ansvarlighed. Til geng?ld giver det dig nogle st?rke kompetencer, som samfundet har brug for til l?sning af tt备用网址s udfordringer, og som arbejdsgivere eftersp?rger, n?r du skal s?ge job efter din uddannelse.

L?r os at kende

Video om Roskilde Universitet
Hanne Leth Andersen om uddannelsesformen p? Roskilde Universitet
Studerende p? gr?sset
Kvindelig studerende l?ser p? biblioteket
RUC baggrundsgrafik
M?d os

Kom til ?bent Hus

Februar 2025