Vis hovedmenu

Videreuddannelser

Master- og diplom p? Roskilde Universitet

Master i Sundhedsfremme

Vil du udvikle dine kompetencer i at kunne planl?gge, gennemf?re, analysere og evaluere sundhedsfremmetiltag? Vil du inspireres af dygtige undervisere og opbygge nye netv?rk? Master i Sundhedsfremme bygger p? humanistiske og samfundsvidenskabelige tilgange til sundhed og sundhedsfremme.

Master i Social B?redygtighed

Masteruddannelsen i Social B?redygtighed?henvender sig til agenter for social innovation: personer som er involverede i strategiske og planl?ggende, l?rings- og udviklingsaktiviteter i organisationer i det civile samfund. Uddannelsen fokuserer p? den tredje sektor, men omfatter samarbejdsrelationer og samspil mellem samfundets offentlige sektor, private sektor og det civile samfund.

Master i Organisationspsykologi

Vil du v?re bedre til at forst? de psykologiske processer, der foreg?r i og mellem ledere og medarbejdere og i og mellem medarbejdere i det det hele taget? Vil du handle p? denne forst?else? Og vil du gerne kunne s?tte din forst?else i forbindelse med teori og forskning??Master i Organisationspsykologi g?r dig?klar til at indg? i organisationer p? et organisationspsykologisk kvalificeret grundlag.

Master i Professionel Kommunikation

Kom p? forkant med den nyeste viden og l?r at planl?gge, producere, ud?ve og evaluere kommunikation. Masteruddannelsen i Professionel Kommunikation g?r dig til en dygtig praktiker der arbejder med teori og metode.

Master i Projekt- og Forandringsledelse

Master i Projekt- og Forandringsledelse (tidligere Master i Projektledelse og Procesforbedring) er en videreg?ende projektlederuddannelse. MPF er henvendt til alle, der arbejder projektorienteret eller gerne vil arbejde mere projektorienteret i deres daglige arbejde som projektleder eller projektdeltager.

Master i Uddannelse og L?ring

Master i Uddannelse og L?ring kvalificerer til at udvikle, analysere og evaluere uddannelse, kompetenceudvikling og organisationsforandring med l?reprocesser som omdrejningspunkt.?Vi har fokus p? l?ring og forandring i hverdagslivet, uddannelsesinstitutioner, tt备用网址er og organisationer.

Turistf?reruddannelsen med diplom

Har du sprogkompetence og lyst til at skabe unikke oplevelser for turister i Danmark? Turistf?reruddannelsen henvender sig til dig, der ?nsker at arbejde professionelt med kulturm?der i turismen og interkulturel kommunikation.

Master i IKT?og L?ring

Masteruddannelsen i IKT?og L?ring?er en virtuel 2-?rig deltidsuddannelse for personer, der arbejder med integration af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i l?reprocesser. Vi arbejder teoretisk og praktisk med kommunikation, l?ring, medier, teknologi og design.

Master i Retorik

Master i Retorik udbydes i et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Roskilde Universitet, og der er undervisning og vejledning begge steder.P? Master i Retorik f?r du redskaberne til at opbygge dine retoriske kompetencer, s? du kan holde strategisk gennemt?nkte taler og give retorisk r?dgivning til andre p? din arbejdsplads. P? uddannelsen vil der v?re fokus p? mundtlighed og p? at kommunikere overbevisende og l?sningsorienteret.

Kurser p? masterniveau p? Roskilde Universitet

Den sundhedsprofessionelle som mentor

I samarbejde med Region Sj?lland udbydes mastermodulet ”Den sundhedsprofessionelle som mentor” som giver?den sundhedsprofessionelle mulighed for at tilegne sig viden og metoder til at udvikle egen p?dagogiske praksis med det form?l at styrke fastholdelsen af nyuddannede kolleger i klinisk praksis.

Kurset afholdes over 5 kursusgange. Kursusdatoer offentligg?res n?r de foreligger.

Pris 7.400 kroner.

Ledelse og samarbejde i sundhedsv?senet

Modulet ”Ledelse og samarbejde i sundhedsv?senet” giver? sundhedsfaglige mulighed for at udvikle deres ledelses-og samarbejdsevner samt at blive bedre til at holde fokus p? opgaven.

Modulet kombinerer organisationspsykologisk teori og diskussion med arbejde med egen rolle i organisationen og oplevelsesbaseret l?ring om organisationspsykologiske processer i organisationer.

Kurset afholdes den 27/2, 28/2, 14/3, 25/4 og 1/5 2023

Pris: 8.500 kr.

Ans?gningsfrist: 23. januar 2023

Rusmiddelpolicy og skadesreduktion

P? kurset ”Rusmiddelpolicy og skadesreduktion” introduceres du dels til alkoholpolitik og dels til narkotikapolitik og du opn?r viden om, hvordan du kan forst? disse forskellige politikomr?der samfundsm?ssigt, kulturelt og p? et niveau, som handler om enkelt mennesker. Du vil opn? et indg?ende kendskab til begrebet skadesreduktion og blive i stand til at diskutere dette teoretisk og i forhold til en praktisk anvendelse af begrebet, ogs? med forst?else for betydningen af den sammenh?ng, som skadesreduktionsindsatsen indg?r i.

Kurset afvikles online i for?ret 2023 den 10/2 og 11/2 med eksamen den 3/3.
Pris: 8.000 kr.
Ans?gningsfrist: 20. januar 2023.

Ulighed i sundhed

Kurset "Ulighed i sundhed" giver sundhedsprofessionelle og andre professionelle der arbejder med sundhed mulighed for at tilegne sig viden om udfordringer i sundhedsv?senet og samfundet forbundet med social ulighed i sygdom og sundhed. Form?let er at udvikle egen professionel praksis gennem ny viden. Det er en viden om samfundsm?ssige, sociale og kulturelle baggrunde for uligheden og mulige metoder til at afb?de denne.

Kurset afholdes over 4 kursusgange i august og september 2023. De to f?rste dage som internat p? konferencested p? Sj?lland og herefter to undervisningsdage p? RUC. Datoer kommer snarest.

Pris: 11.500 kr – inkl. internatet.

Ans?gningsfrist: 3. juli - 2023

Sundheds?konomi, tv?rsektorielt og tv?rprofessionelt samarbejde

P? kurset ”Sundheds?konomi, tv?rsektorielt og tv?rprofessionelt samarbejde” l?rer du, hvad det vil sige at t?nke sundheds?konomisk, og du f?r kendskab til, hvordan arbejdet med sundhed og sygdom er organiseret i en ansvarsfordeling mellem kommuner og regioner, og hvad dette giver af muligheder og begr?nsninger.

Kurset afvikles den 10/2 og 11/2 2023 med eksamen 3/3 2023.
Ans?gningsfrist: 20. januar 2023
Pris: 8.000 kr.

Inddragelse der virker

P? kurset f?r du ny viden om inddragelse af borgere og patienter i den offentlige sektor, f.eks. sundhedsv?senet. Form?let er, at du skal kunne udvikle, afpr?ve og evaluere din egen inddragelsesindsats. Du l?rer at forst? inddragelse i lyset af samfundsm?ssige, organisatoriske og sociale baggrunde for inddragelse og metoder til at tilrettel?gge indsatser.

Kurset afvikles over tre kursusgange samt eksamen i efter?ret 2023: Datoer oplyses senere.

Ans?gningsfrist: Oplyses senere.

Pris: 8.000 kr