Vis hovedmenu

Videreuddannelser

Master- og diplom p? Roskilde Universitet

Master i Sundhedsfremme

Vil du udvikle dine kompetencer i at kunne planl?gge, gennemf?re, analysere og evaluere sundhedsfremmetiltag? Vil du inspireres af dygtige undervisere og opbygge nye netv?rk? Master i Sundhedsfremme bygger p? humanistiske og samfundsvidenskabelige tilgange til sundhed og sundhedsfremme.

Master i Social B?redygtighed

Masteruddannelsen i Social B?redygtighed?henvender sig til agenter for social innovation: personer som er involverede i strategiske og planl?ggende, l?rings- og udviklingsaktiviteter i organisationer i det civile samfund. Uddannelsen fokuserer p? den tredje sektor, men omfatter samarbejdsrelationer og samspil mellem samfundets offentlige sektor, private sektor og det civile samfund.

Master i Organisationspsykologi

Vil du v?re bedre til at forst? de psykologiske processer, der foreg?r i og mellem ledere og medarbejdere og i og mellem medarbejdere i det det hele taget? Vil du handle p? denne forst?else? Og vil du gerne kunne s?tte din forst?else i forbindelse med teori og forskning??Master i Organisationspsykologi g?r dig?klar til at indg? i organisationer p? et organisationspsykologisk kvalificeret grundlag.

Master i Professionel Kommunikation

Kom p? forkant med den nyeste viden og l?r at planl?gge, producere, ud?ve og evaluere kommunikation. Masteruddannelsen i Professionel Kommunikation g?r dig til en dygtig praktiker der arbejder med teori og metode.

Master i Projekt- og Forandringsledelse

Master i Projekt- og Forandringsledelse (tidligere Master i Projektledelse og Procesforbedring) er en videreg?ende projektlederuddannelse. MPF er henvendt til alle, der arbejder projektorienteret eller gerne vil arbejde mere projektorienteret i deres daglige arbejde som projektleder eller projektdeltager.

Master i Uddannelse og L?ring

Master i Uddannelse og L?ring kvalificerer til at udvikle, analysere og evaluere uddannelse, kompetenceudvikling og organisationsforandring med l?reprocesser som omdrejningspunkt.?Vi har fokus p? l?ring og forandring i hverdagslivet, uddannelsesinstitutioner, tt备用网址er og organisationer.

Master i IKT?og L?ring

Masteruddannelsen i IKT?og L?ring?er en virtuel 2-?rig deltidsuddannelse for personer, der arbejder med integration af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i l?reprocesser. Vi arbejder teoretisk og praktisk med kommunikation, l?ring, medier, teknologi og design.

Master i Retorik

Master i Retorik udbydes i et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Roskilde Universitet, og der er undervisning og vejledning begge steder.P? Master i Retorik f?r du redskaberne til at opbygge dine retoriske kompetencer, s? du kan holde strategisk gennemt?nkte taler og give retorisk r?dgivning til andre p? din arbejdsplads. P? uddannelsen vil der v?re fokus p? mundtlighed og p? at kommunikere overbevisende og l?sningsorienteret.

Turistf?reruddannelsen

I ?jeblikket arbejder vi med at forny og udvikle uddannelsen, og vi vil meget gerne h?re fra dig, hvis du er interesseret i at modtage nyheder og opdatering omkring uddannelsen. Kontakt venligst fungerende uddannelsesleder Charlotte Emmery, emmery@ruc.dk, tlf: 2163 6838.

Kurser p? masterniveau p? Roskilde Universitet

Den sundhedsprofessionelle som mentor

I samarbejde med Region Sj?lland udbydes mastermodulet ”Den sundhedsprofessionelle som mentor” som giver?den sundhedsprofessionelle mulighed for at tilegne sig viden og metoder til at udvikle egen p?dagogiske praksis med det form?l at styrke fastholdelsen af nyuddannede kolleger i klinisk praksis.

Kurset afholdes over 5 kursusgange. Kursusdatoer offentligg?res n?r de foreligger.

Pris 7.400 kroner.

Inddragelse der virker

P? kurset f?r du ny viden om inddragelse af borgere og patienter i den offentlige sektor, f.eks. sundhedsv?senet. Form?let er, at du skal kunne udvikle, afpr?ve og evaluere din egen inddragelsesindsats. Du l?rer at forst? inddragelse i lyset af samfundsm?ssige, organisatoriske og sociale baggrunde for inddragelse og metoder til at tilrettel?gge indsatser.

Kurset afvikles over tre kursusgange i efter?ret 2023: 6/11, 16/11, 17/11. Mundtlig eksamen 15/12.

Ans?gningsfrist: 6. oktober 2023.

Pris: 8.000 kr

Ulighed i sundhed

Kurset "Ulighed i sundhed" giver sundhedsprofessionelle og andre professionelle der arbejder med sundhed mulighed for at tilegne sig viden om udfordringer i sundhedsv?senet og samfundet forbundet med social ulighed i sygdom og sundhed. Form?let er at udvikle egen professionel praksis gennem ny viden. Det er en viden om samfundsm?ssige, sociale og kulturelle baggrunde for uligheden og mulige metoder til at afb?de uligheden.

Kurset afholdes over 4 kursusgange primo 2024. De to f?rste dage som internat p? konferencested p? Sj?lland og herefter to undervisningsdage p? RUC.

Pris: 11.500 kr. inklusiv internat.

Kursusdatoer samt ans?gningsfrist offentligg?res i l?bet af efter?ret 2023.

Strategic Foresight

The course Strategic Foresight is for you being a strategy developer, decision-maker, business developer, or innovation manager.

With advanced methods from the foresight toolbox, you will be able to build resiliency and agility into your organization, staff, products, and services to redesign processes, people, and structures to prepare them for thriving in- and impacting on- the future by advancing the quality of strategic thinking, analysis, and planning.

Kurset afholdes over 5 fredage i 2024: 12.01, 19.01, 26.01, 02.02 og 09.02. Kurser afholdes Jernbanegade 3B, 4000 Roskilde. Undervisningssproget er engelsk og dansk.

Ans?gningsfrist: 10. januar 2024.

Pris: 16.500 kr.

Anden videreuddannelse p? Roskilde Universitet

Brug innovations- og entrepren?rskabsmetoder i din undervisning

Hvordan kan du skabe undervisningsforl?b med fokus p? innovation og entrepren?rskab i gymnasiale fag? Og hvordan kan du bruge principperne bag design-thinking til at skabe probleml?sende og engagerende forl?b med dine elever?

Med dette kursus kan du som underviser f? bedre greb om, hvordan du kan underst?tte, inspirere til og forbedre de unges innovations- og entrepren?rskabskultur gennem engagerende og kreative undervisningsforl?b, uanset hvilke fag du underviser i.