Vis hovedmenu

Videreuddannelser

Master- og diplomuddannelser

Master i Sundhedsfremme

Vil du udvikle dine kompetencer i at kunne planl?gge, gennemf?re, analysere og evaluere sundhedsfremmetiltag? Vil du inspireres af dygtige undervisere og opbygge nye netv?rk? Master i Sundhedsfremme bygger p? humanistiske og samfundsvidenskabelige tilgange til sundhed og sundhedsfremme.

Master i Social B?redygtighed

Masteruddannelsen i Social B?redygtighed henvender sig til agenter for social innovation: personer som er involverede i strategiske og planl?ggende, l?rings- og udviklingsaktiviteter i organisationer i det civile samfund. Uddannelsen fokuserer p? den tredje sektor, men omfatter samarbejdsrelationer og samspil mellem samfundets offentlige sektor, private sektor og det civile samfund.

Master i Organisationspsykologi

Vil du v?re bedre til at forst? de psykologiske processer, der foreg?r i og mellem ledere og medarbejdere og i og mellem medarbejdere i det det hele taget? Vil du handle p? denne forst?else? Og vil du gerne kunne s?tte din forst?else i forbindelse med teori og forskning? Master i Organisationspsykologi g?r dig klar til at indg? i organisationer p? et organisationspsykologisk kvalificeret grundlag.

Master i Professionel Kommunikation

Kom p? forkant med den nyeste viden og l?r at planl?gge, producere, ud?ve og evaluere kommunikation. Masteruddannelsen i Professionel Kommunikation g?r dig til en dygtig praktiker der arbejder med teori og metode.

Master i Projekt- og Forandringsledelse

Master i Projekt- og Forandringsledelse (tidligere Master i Projektledelse og Procesforbedring) er en videreg?ende projektlederuddannelse. MPF er henvendt til alle, der arbejder projektorienteret eller gerne vil arbejde mere projektorienteret i deres daglige arbejde som projektleder eller projektdeltager.

Master i Uddannelse og L?ring

Master i Uddannelse og L?ring kvalificerer til at udvikle, analysere og evaluere uddannelse, kompetenceudvikling og organisationsforandring med l?reprocesser som omdrejningspunkt. Vi har fokus p? l?ring og forandring i hverdagslivet, uddannelsesinstitutioner, tt备用网址er og organisationer.

Master i IKT?og L?ring

Masteruddannelsen i IKT og L?ring er en virtuel 2-?rig deltidsuddannelse for personer, der arbejder med integration af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i l?reprocesser. Vi arbejder teoretisk og praktisk med kommunikation, l?ring, medier, teknologi og design.

Master i Retorik

Master i Retorik udbydes i et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Roskilde Universitet, og der er undervisning og vejledning begge steder.P? Master i Retorik f?r du redskaberne til at opbygge dine retoriske kompetencer, s? du kan holde strategisk gennemt?nkte taler og give retorisk r?dgivning til andre p? din arbejdsplads. P? uddannelsen vil der v?re fokus p? mundtlighed og p? at kommunikere overbevisende og l?sningsorienteret.

Turistf?reruddannelsen

Uddannelsen optager ikke studerende i ?jeblikket.

Kurser p? masterniveau p? Roskilde Universitet

Den sundhedsprofessionelle som mentor

I samarbejde med Region Sj?lland udbydes mastermodulet ”Den sundhedsprofessionelle som mentor” som giver den sundhedsprofessionelle mulighed for at tilegne sig viden og metoder til at udvikle egen p?dagogiske praksis med det form?l at styrke fastholdelsen af nyuddannede kolleger i klinisk praksis.

Kurset afholdes over 5 kursusgange. Kursusdatoer offentligg?res n?r de foreligger.

Pris 7.400 kroner.

Inddragelse der virker

P? kurset f?r du ny viden om inddragelse af borgere og patienter i den offentlige sektor, f.eks. sundhedsv?senet. Form?let er, at du skal kunne udvikle, afpr?ve og evaluere din egen inddragelsesindsats. Du l?rer at forst? inddragelse i lyset af samfundsm?ssige, organisatoriske og sociale baggrunde for inddragelse og metoder til at tilrettel?gge indsatser.

Kurset afvikles over tre kursusgange i efter?ret 2024: 4/11, 15/11, 16/11. Mundtlig eksamen 12/12.

Ans?gningsfrist: 4. oktober 2024.

Pris: 8.000 kr

Ulighed i sundhed

Kurset "Ulighed i sundhed" giver sundhedsprofessionelle og andre professionelle der arbejder med sundhed mulighed for at tilegne sig viden om udfordringer i sundhedsv?senet og samfundet forbundet med social ulighed i sygdom og sundhed. Form?let er at udvikle egen professionel praksis gennem ny viden. Det er en viden om samfundsm?ssige, sociale og kulturelle baggrunde for uligheden og mulige metoder til at afb?de uligheden.

Kurset afvikles: For?ret 2025. Datoer offentligg?res n?r de foreligger.

Ans?gningsfrist: F?lger

Pris: 11.500 kr.

Strategic Foresight

The course Strategic Foresight is for you being a strategy developer, decision-maker, business developer, or innovation manager.

With advanced methods from the foresight toolbox, you will be able to build resiliency and agility into your organization, staff, products, and services to redesign processes, people, and structures to prepare them for thriving in- and impacting on- the future by advancing the quality of strategic thinking, analysis, and planning.

Undervisningssproget er engelsk og dansk.

Kurset afholdes over 5 dage i 2024: 27/9, 4/10, 11/10, 25/10, 1/11. 

Kursussted: Roskilde Universitet, bygning 03. Lokaler 03.1-E23 og 03.1-E37

Ans?gningsfrist: 16. august 2024 kl. 12.00

Pris: 16.500 kr.

Masterclass i Offentlige Indk?b

Masterclass i Offentlige Indk?b er et tilbud til dig, der allerede har den grundl?ggende udbudsjuridiske viden p? plads. Dig der vil udvikle din praksis som offentlig indk?ber mod et mere strategisk og v?rdiskabende fokus. Med udgangspunkt i nobelprisvindende ?konomisk teori og international forskning i kontraktstyring udvikler Masterclass i Offentlige Indk?b dine strategiske evner til at analysere og l?se de udfordringer, du m?der som offentlig indk?ber.

Masterclass afholdes p? Roskilde Universitet, Universitetsvej 1 i Roskilde over fem undervisningsdage i 2024: 2/4, 16/4, 30/4, 14/5 og 28/5.

Niveau: master, 5 ECTS og med ans?gningsfrist: 15. februar 2024.

Pris: 16.500 kr.

Anden videreuddannelse p? Roskilde Universitet

G?r din podcast til en forretning

P? dette kursus f?r du en dybdeg?ende forst?else af podcasting som en forretning, og du f?r lejlighed til at arbejde med din egen forretningsmodel. Der er mange, der kan lave en god podcast. Med dette kursus, hvor du undervises af en af de f?rende forskere p? omr?det, Aske Kammer, f?r du ogs? byggestenene til at lave en god forretning ud af det.

Kursusdatoer i 2024 er 1. og 2. oktober kl. 9.30-16.30

Tilmeldingsfrist: 2. september 2024

Pris: 10.400 kr. ekskl. moms.

Videnskabsteori for masterstuderende

Videnskabsteori er den disciplin, der besk?ftiger sig med sp?rgsm?let om, hvad viden er. Kurset tilbyder en intensiv og interaktiv smagspr?ve p? nogle grundl?ggende videnskabsteoretiske forst?elser og metodologiske pr?misser, som ligger bag de teorier og metoder, som du vil stifte bekendtskab med p? Masteruddannelsen.

Kurset afholdes d. 13. august og 14. august samt 21. august 2024.

Kurset afvikles over tre kursusgange i sommeren 2024:
13. og 14. august samt 21. august 

Ans?gningsfrist: 9. august 2024.

Pris: 11.750 kr. inkl. moms