Intro til uddannelsen

Vil du analysere og udvikle uddannelse og arbejde, der har l?reprocesser og organisationsforandringer som omdrejningspunkt?

Uddannelsens sigte er at g?re dig endnu bedre til at udvikle, analysere og evaluere uddannelse, undervisning og l?reprocesser orienteret mod organisationer og arbejdsliv.

Uddannelsen kvalificerer dig til at forst?, diskutere og vurdere teorier og metoder i studiet af l?reprocesser, uddannelsesplanl?gning, tv?rprofessionelle praksisser og deltagerorienteret organisationsudvikling.

Uddannelse, l?ring og social innovation 

P? uddannelsen vil du arbejde med hverdagsliv, socialisering og l?reprocesser. Du opn?r viden om og forst?else for mennesker som l?rende subjekter, deltagere og akt?rer. Undervisningen fokuserer b?de p? formel uddannelse, p? l?ring i social praksis og p? samspillet mellem l?ring i uddannelse og praksis.

Du kommer ogs? til at arbejde med organisation, uddannelse og l?ring ud fra samfundsm?ssige perspektiver. Du bliver undervist i, hvilken betydning samfundsprocesser og historiske udviklingstr?k har for uddannelsesinstitutioner, organisationer og professioner.  Du vil opn? viden om, hvordan l?ringsmilj?er udg?r kontekster for subjektive og sociale l?reprocesser.

Du vil prim?rt arbejde med kvalitative analyser, men ogs? med forst?else af kvantitative analyser b?de gennem opgaver og projektarbejdet i uddannelsen.

Undervisningen er forskningsbaseret, problemorienteret og tv?rfaglig. Du f?r mulighed for at koble dine egne erfaringer og erkendelsesinteresser med den nyeste viden om sammenh?nge mellem hverdagslige, sociale og livshistoriske l?reprocesser.

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Master i Uddannelse og L?ring er en akademisk for dig, der

  • har interesse for at analysere/evaluere uddannelser og arbejde, der har l?reprocesser som omdrejningspunkt
  • ?nsker at blive bedre til at forst? l?reprocesser hos unge og voksne deltagere, kollegaer, undervisere og ledere i uddannelse og arbejdsliv
  • er leder eller medarbejder i en organisation, der er pr?get af forandringsprocesser og behov for kompetenceudvikling.
  • arbejder med planl?gning, undervisning og vejledning i uddannelsesinstitutioner og organisationer, hvor undervisning og kompetenceudvikling indg?r centralt i arbejdet.

tt备用网址 kr?ver studiet?

Undervisningen foreg?r p? dansk og veksler mellem seminarer og hjemmearbejde med opl?g og ?velser samt projekter. Uddannelsen er erfaringsbaseret og projektorganiseret, og den er tilrettelagt, s? du kan passe studierne ved siden af dit arbejds- og familieliv.

Uddannelsen svarer til 60 ECTS-points, og du skal regne med at bruge gennemsnitligt 15 timer om ugen p? uddannelsen – tilpasset ambitioner, erfaringer og studievilk?r. Nogle uger vil det v?re mindre, andre vil det v?re mere. Erfaringen siger, at tidsforbruget i forbindelse med f?rdigg?relse af projekter og opgaver er forholdsm?ssigt stort.