Vis hovedmenu

Intro: At l?se kandidat p? Roskilde Universitet

Kandidatuddannelser til en verden i forandring

Kandidatuddannelser til dig der vil l?se problemer i virkeligheden.

Bliv probleml?ser

Du l?rer at stille de rigtige sp?rgsm?l

For at l?se et problem skal du l?re at stille de rigtige sp?rgsm?l. Det l?rer du gennem projektarbejde. Her arbejder du dybt og udforskende med en problemstilling, du og din projektgruppe selv v?lger. Undervejs bliver I vejledt af en af vores dygtige forskere. Du er sammen med andre, som br?nder for det samme som dig, og du f?r mulighed for at komme i dybden med l?sningerne.

Du bliver tv?rfaglig specialist

Virkelighedens problemer kan sj?ldent l?ses med én faglighed alene. Derfor er st?rke, tv?rfaglige elementer indbygget i alle vores uddannelser, s? du bliver kl?dt p? til at l?se samfundets komplekse udfordringer. Det betyder, at du f?r dyb faglig viden og l?rer mere end ét fags videnskabelige teorier og metoder at kende, og du kan forst? og anvende forskellige fagligheders arbejdsmetoder.

Kom t?t p? virkeligheden

Du l?rer at styre projekter

Roskilde Universitets egen uddannelsesmodel, Problemorienteret Projektl?ring, l?rer dig at styre et projektforl?b inden for en tidsramme, fx i samarbejde med tt备用网址er, myndigheder, NGO’er eller organisationer. Du l?rer at anvende din akademiske viden til at udvikle l?sninger p? virkelige problemstillinger. P? Roskilde Universitet uddanner du dig til at g?re en forskel.

Du bliver klar til arbejdsmarkedet

G?r dig attraktiv med en uddannelse, der g?r h?nd i h?nd med erhvervslivet. Roskilde Universitets kandidatuddannelser er blevet til i samarbejde med verden omkring os, og de er rettet mod dig, der dr?mmer om en karriere med mening. Projektarbejde, praktikforl?b og erhvervssamarbejde betyder, at din karriere begynder, allerede mens du l?ser.

"Erhvervslivet har brug for ny viden, innovativ t?nkning og medarbejdere, der selvst?ndigt kan l?se komplekse problemstillinger.

RUC's kandidatuddannelser er et vigtigt bidrag til, at vi i Danmark uddanner kandidater, der kan levere netop dét”

- Thorsten Thormann, Vice President, Research, Leo Pharma.

Kvindelig studerende l?ser p? biblioteket

G? p? opdagelse i vores kandidatuddannelser

RUC baggrundsgrafik
M?d os

Kom til ?bent Hus

Februar 2025