Vis hovedmenu

Region Sj?lland og Roskilde Universitet

Regionsr?dsformand i Region Sj?lland Heino Knudsen og rektor Hanne Leth Andersen underskriver samarbejdsaftale.

Vores f?lles vision

Region Sj?lland har et stort potentiale, og b?de Region Sj?llands og de enkelte kommuners ambitioner er klare: Vi vil v?re gr?nnere, sundere og ?ge vidensopbygningen og v?kst.

Roskilde Universitet er Region Sj?llands universitet. Vi deler Sj?llands vision og Roskilde Universitet bidrager med h?jt- og veluddannede unge, st?rk forskning og et t?t samarbejde med alle regionens akt?rer for styrke og ?ge den f?lles ambition.

Som et regionalt universitet med internationalt niveau skaber vi bro mellem forskningen og det lokale erhvervsliv – til gavn for hele samfundet.

Vi vil bidrage til en sundere, gr?nnere og dygtigere region

Sundhedskompetencer til regionens sundhedsv?sen

Region Sj?lland har brug for et st?rkt sundhedsv?sen. Roskilde Universitet udbyder en r?kke sundhedsuddannelser, og senest har vi ?bnet en kandidatuddannelse i klinisk sygepleje i Roskilde, som kan bidrage til at udvikle og fastholde de dygtige sygeplejersker, som regionen har s? h?rdt brug for.

Med et nyt grundforskningscenter i pandemier p? Roskilde Universitet huser Region Sj?lland nu landets st?rkeste forskningsmilj? p? omr?det. Andre forskere p? Roskilde Universitet besk?ftiger sig med fx diabetes, kr?ft, robotteknologi, sundhedsdata og ulighed i sundhed. Alt sammen vigtige temaer for tt备用网址s sundhedsv?sen

Udvikling af nye gr?nne l?sninger og teknologier

Nye produkter og ideer skal hj?lpes p? vej for at blive til levedygtige tt备用网址er. Roskilde Universitet deltager bl.a. i ambiti?se innovationsprojekter med fokus p? at udvikle Power-to-X anl?g sammen med klimateknologi-tt备用网址er. Og vi er med til at udvikle erhvervsgrunden ved Ris? til test af gr?nne teknologier.

Naturvidenskabelige forskere ved Roskilde Universitet har f?et installeret et avanceret r?ntgenanl?g, der skal skabe ny viden, som kan bruges til at udvikle energibesparende materialer til gavn for tt备用网址s milj? og klima.

Unge ?jne p? lokale udfordringer

Vi bringer ny viden og inspiration ud p? de regionale arbejdspladser – og samtidig tr?kke erfaringer med tt备用网址ernes nu-og-her udfordringer ind i vores uddannelser.

Derfor indg?r hver enkelt af Roskilde Universitets kandidatuddannelser aftaler med en kommune eller store tt备用网址er i en kommune. N?stved Kommune har fx indg?et partnerskab med uddannelserne B?redygtig Omstilling og Kulturm?destudier, og sygehuset i Holb?k samarbejder t?t med Tv?rvidenskabelige Sundhedsstudier. Det betyder, at de unge f?r let adgang til praktik, projektsamarbejde og studenterjob, og de bidrager med l?sninger p? arbejdspladsens udfordringer.

Roskilde Universitet udbyder ogs? Sj?llands og Danmarks eneste internationale naturvidenskabelige bacheloruddannelse, som kan bidrage til at tiltr?kke dygtige fremtidige medarbejdere, fx til de bioteknologiske arbejdspladser omkring fx. Kalundborg.

Frugtbart forskningsbaseret samarbejde mellem forskere og erhvervsliv i regionen

Roskilde Universitet er fx aktiv i erhvervsklynger, hvis form?l er at styrke tt备用网址ers konkurrenceevne netop ved at dele viden og samarbejde med forskere.

Vi er aktive i klynger indenfor milj?, digital teknologi, f?devareteknologi, medicinalindustri, byggeri og logistik. Vi er ogs? med i de store regionale fyrt?rnsprojekter som ledes af Erhvervshus Sj?lland, med fokus p? biotek omkring Kalundborg og Femern Belt i R?dbyhavn. Vi kan bl.a. berige regionens erhvervsliv med viden om internationale markeder og deres regulering, kulturforst?else, teknologi og kommunikation.

Uddannelse og videreuddannelse for alle

De tider er forbi, hvor uddannelse blev udviklet i et lukket rum p? universitetet. I dag sker det i t?t samarbejde med offentlige og private akt?rer. Det g?lder fx Roskilde Universitets nye uddannelse i samfundsjura. Man kan ogs? blive kandidat i b?redygtig omstilling eller digital transformation – eller starte p? en ny gr?n ?konomiuddannelse efter sommerferien. Alt sammen uddannelser, som er udviklet i samarbejde med erhvervslivet, ikke mindst i Region Sj?lland. Universitetet har desuden s?rlig fokus p? efter- og videreuddannelse, der im?dekommer behovet p? regionens arbejdspladser. Vi udvikler l?bende nye tilbud, som matcher aktuelle behov.

Et bredt regionalt engagement

Roskilde Universitet arbejder t?t sammen med mange af regionens akt?rer
  • Uddannelsespartnerskaber mellem samtlige 30 kandidatuddannelser og regionale akt?rer (f.eks. kommuner)
  • Strategiske samarbejdsaftaler med tt备用网址er: FORS og MAN Energy Solutions indg?et i 2022 (og flere p? vej)
  • Videnbaseret innovation i viden- og erhvervsklynger, fyrt?rnsprojekter, Open Entrepreneurship Lab og meget mere

 

Nyt om samarbejde i regionen

Studerende laver pr?sentation i R?dbyhavn
tt备用网址

Geografistuderende p? feltarbejde i virkeligheden i R?dbyhavn

Som en del af et feltkursus har en gruppe studerende fra Roskilde Universitet v?ret i R?dbyhavn for at unders?ge samspillet mellem byggeriet af Femern-forbindelsen og lokalsamfundet.

RUC indgangsportal
tt备用网址

Roskilde Universitet klar med plan for styrkede regionale aktiviteter

En kandidatuddannelse i sygepleje skal flyttes fra K?benhavn til Region Sj?lland, og flere studerende skal have mulighed for at komme i praktik og lave projekter i samarbejde med sj?llandske kommuner og tt备用网址er. Det er hovedpunkterne i Roskilde Universitets plan for udbygning af de regionale uddannelsesaktiviteter.

Rektor Hanne Leth Andersen og borgmester Lars Qvist
tt备用网址

Roskilde Universitet vil bidrage med kvalificeret arbejdskraft til regionen

Roskilde Universitet vil opbygge st?rke relationer og bane vejen for sp?ndende job til universitetets kandidater. Derfor f?r alle universitetets kandidatuddannelser mindst én regional samarbejdspartner.

Klar til samarbejde?

Vi samarbejder gerne med flere tt备用网址er, kommuner og institutioner om forskning og uddannelse. Kontakt:

Allan Gr?nb?k, RUC Eksterne samarbejder, allang@ruc.dk

eller samarbejde@ruc.dk