To studerende kigger udover s?

Vi skal skabe de muligheder, ingen kan forestille sig endnu. Og vi skal v?re med til at skabe b?redygtige l?sninger p? tt备用网址s store udfordringer nationalt og globalt – inden for fx milj?, ulighed, demokrati, sundhed og kulturel sameksistens.

Hanne Leth Andersen, rektor, Roskilde Universitet

European Reform University Alliance

Roskilde universitet er en del af The European Reform University Alliance, hvor partnerne vil danne et netv?rk med f?lles m?l og v?rdier om eksempelvis tv?rfaglighed og kritisk t?nkning inden for forskning, undervisning og udvikling af institutionerne. Alliancen skal sikre en udveksling af innovative undervisnings- og l?ringsformer og en studentermobilitet med fleksible studier, som kan gennemf?res p? tv?rs af Europa.

Ambitionen er at skabe et f?llesskab for studerende og ansatte - b?de fysisk og virtuelt - p? tv?rs af universiteterne i de forskellige lande og uddanne en ny generation af kreative europ?ere, der kan samarbejde p? tv?rs af sprog, landegr?nser og fagligheder og finde nye l?sninger p? tidens store samfundsm?ssige udfordringer. Samarbejdet st?ttes af Europa-Kommissionen.

Critical Edge Alliance

Roskilde Universitet indg?r i Critical Edge Alliance - en global samarbejdsramme for universiteter, der fokuserer p? studentcentreret l?ring, kritisk t?nkning, tv?rfaglig l?ring, undervisning og forskning og socialt engagement. Critical Edge Alliance sigter mod at forts?tte, udvikle og forny disse traditioner.

Magna Charta Universitatum

Roskilde Universitet er medunderskriver af Magna Charta Universitatum - et dokument, der blev underskrevet af 388 rektorer fra hele Europa 18. september 1988, p? jubil?umsdatoen for 900-?ret for Bologna Universitetet. Roskilde Universitet har i 2024 ogs? underskrevet den nye version af Magna Charta Universitatum: MCU 2020. Dokumenterne indeholder principper for akademisk frihed og institutionel uafh?ngighed som de vigtigste retningslinjer for tt备用网址s universiteters selvforst?else og fremdrift.

Akademisk frihed er grundlaget for uafh?ngig forskning og s?gen efter sandhed samt en barriere over for utilstedelig intervention fra b?de regeringer og interessegrupper.

Studerende sidder p? campus
Roskilde: Alle tiders universitetsby