Vis hovedmenu

Samarbejd med Roskilde Universitet

Innovation

Roskilde Universitet har fokus p? samarbejdsdrevet og ?ben innovation, hvor vi finder l?sninger sammen med akt?rer i vores omverden. Det kan handle om at finde, tilpasse og implementere forskningsbaserede l?sningsmodeller. Men ogs? om at indg? i et samarbejde om at kortl?gge problemer og udvikle og validere akt?rernes egne l?sninger.

Vi samarbejder med private tt备用网址er, offentlige institutioner og civilsamfundsinstitutioner, og det er netop i samspillet med det omgivende samfund, at Roskilde Universitet bidrager til udvikling af fx erhvervsliv, kultur, politik, forvaltning, sundhed, milj?, oplevelser og livskvalitet.

Double impact

Roskilde Universitet arbejder med double impact i forskning for at understrege, at forskning kan have et internt videnskabeligt bidrag lige s? vel som et samfundsm?ssigt bidrag. Det etablerer et vigtigt fokus p? b?de de umiddelbare resultater af forskning som data og publikationer og den langsigtede v?rdi af kvalificeret viden til gavn for videnskab og samfund.

Vi skaber v?rdi for og med samfundet gennem udvikling af ny teknologi, politik, praksis eller tjenesteydelser, lovgivning, kompetencer og f?rdigheder. Altid under hensyn til etiske, sociale og milj?m?ssige v?rdier.

 

B?redygtig fremtid

”Verden er forbundet. Og ?nsker vi at bidrage til en b?redygtig fremtid kr?ver det , at vi b?de forst?r sammenh?ngene i verden og indg?r i dem”

Hanne Leth Andersen, rektor

Lokal handling - global udvikling

Internationalt universitet med lokal forankring

Roskilde Universitet har som det eneste universitet med hjemsted i Region Sj?lland en s?rlig opgave med at bidrage til regionens udvikling, som vi l?fter m?lrettet. Derfor har vi indg?et strategiske partnerskabsaftaler med en r?kke regionale akt?rer for derigennem at bidrage til at h?jne Region Sj?llands unges uddannelsesniveau, bidrage med kvalificeret arbejdskraft til regionen og bidrage gennem forsknings- og samarbejdsprojekter til udvikling af Region Sj?lland. 

At vi er lokalt forankret med internationalt udsyn kvalificerer vores forskning og uddannelser og udm?nter sig i vigtige internationale partnerskaber og alliancer. Roskilde Universitet er for eksempel initiativtager til Critical Edge Alliance (CEA), som er en global alliance med universiteter fra syv andre universiteter. Derudover er vi en del af European Reform University Alliance (ERUA), som t?ller fire andre europ?iske reformuniversiteter. ERUA er en del af Europa-Kommissionens indsats for styrkelse af europ?iske universiteter: European Universities Initiative. 

Open Entrepreneurship

Roskilde Universitet arbejder med entrepren?rskab for forskere og studerende. Vi er en del af det landsd?kkende universitetssamarbejde, Open Entrepreneurship, hvor der er fokus p? at f? kommercialiseret forskningsviden, ?get antallet af studerende der starter egen tt备用网址 og ?get antallet af iv?rks?ttere der samarbejder med universiteterne.

Open Entrepreneurship p? Roskilde Universitet er delt op i to hovedaktiviteter:

  • RUC Open Entrepreneurship – From Research to Business
  • RUC Open Entrepreneurship Lab (Student Startup Hub)

OpenBioLab

OpenBioLab er et mobilt bioanalyselaboratorium, som giver tt备用网址er adgang til laboratoriefaciliteter og -kompetencer t?t p? deres produktion. 

Arbejder I med produktudvikling i biobaserede tt备用网址er og ?nsker st?rre indsigt i og data p? et eller flere produkter? I samarbejde med studerende kan I f? adgang til OpenBioLab, hvor specialiseret udstyr st?r til jeres r?dighed.

Forskningssamarbejde med civilsamfundet

Samfundsrelevante forskningssamarbejder og inddragelse af borgere i tv?rfaglig forskning er integreret i Roskilde Universitets virke, og citizen science, ogs? kaldet borgerforskning, er h?jt prioriteret. Det er en ?ben demokratisk forskningspraksis, der giver civilsamfundet mulighed for at medskabe, p?virke og deltage i den viden, der udvikles.

Forskningsinteresserede borgere, foreninger, skoler, NGO'er, museer, folkebiblioteker samt andre, der gerne vil deltage i forskningen p? Roskilde Universitet, er meget velkomne til at kontakte Citizen Science Supporten p? mail rub-cs@kb.dk. Supporten kan hj?lpe med yderligere information, kontakt til relevante forskningsprojekter og facilitering af et eventuelt videre forl?b.

Forskningsbaseret samarbejde

"RUC bidrager is?r til samfundsudvikling gennem forskningsformidling, ?ben innovation og citizen science"

Peter Kj?r, prorektor

Nyheder om samarbejde

Kim Faurbjerg, CEO, Fausol
tt备用网址

Studerende hj?lper grossist af haveprodukter med udvidelse til udenlandske markeder

Fausol, der forhandler varer til havefolket, har samarbejdet med studerende fra Roskilde Universitet om analyser af markeder i Sverige, Norge, Finland og Holland.

Martin Lundberg-Jensen, direkt?r, Ampleo
tt备用网址

Studentersamarbejde giver it-tt备用网址 konkrete anbefalinger til forbedrede arbejdsgange

It-tt备用网址en Ampleo har haft stor gl?de af at samarbejde med studerende fra Roskilde Universitet. Projekterne har givet tt备用网址en konkrete input, som de kan arbejde videre med i hverdagen.

Knud Vincents og Hanne Leth
tt备用网址

Slagelse Kommune og Roskilde Universitet indg?r strategisk samarbejde

En t?ttere kobling mellem regionens universitet og Slagelse Kommune skal bidrage til at styrke uddannelse, forskning og byudvikling i Vestsj?lland.

Rektor Hanne Leth Andersen og borgmester Lars Qvist
tt备用网址

Roskilde Universitet vil bidrage med kvalificeret arbejdskraft til regionen

Roskilde Universitet vil opbygge st?rke relationer og bane vejen for sp?ndende job til universitetets kandidater. Derfor f?r alle universitetets kandidatuddannelser mindst én regional samarbejdspartner.

Kreditkort og computer
tt备用网址

Roskilde Universitet bliver medlem af videns- og erhvervsklynge for finansteknologi

Copenhagen Fintech bliver den 7. videns- og erhvervsklynge, som Roskilde Universitet er medlem af.

Rektor Hanne Leth Andersen og landechef Bjarne Foldager fra MAN Energy Solutions
tt备用网址

Roskilde Universitet og MAN Energy Solutions indg?r partnerskab om digitalisering og forandringsprocesser

Partnerskabsaftale baner vej for flere typer af samarbejde til f?lles gavn for Roskilde Universitet, MAN Energy Solutions og lokalomr?der i Roskilde Kommune.

Strategiske partnerskaber

Roskilde kommune logo

Roskilde Kommune

Aftalen indeholder en r?kke uddannelses- og forskningssamarbejder inden for sundhed, b?redygtighed, oplevelser og erhverv samt afbureaukratisering. Som en del af aftalen tilbyder Roskilde Kommune l?bende gode muligheder for projekt- og praktiksamarbejde, specialesamarbejde og studiejob for studerende. Der er under aftalen endvidere opbygget t?tte samarbejdsrelationer til bydelen Musicon om iv?rks?tterforl?b for studerende og til foreningen CORO om vidensamarbejder med erhvervslivet.

Guldborgsund Kommune logo

Guldborgsund Kommune

Aftalen indeholder en r?kke uddannelses- og forskningssamarbejder bygget op omkring tre faglige spor (Foodtech og f?devarer, Infrastruktur, byggeri og strategisk byudvikling, Social og sundhed) og tre tv?rg?ende spor (Innovation og entrepren?rskab, Digitalisering og big data, B?redygtig udvikling/FN's verdensm?l). Som en del af aftalen etableres der ph.d.-samarbejder inden for de faglige spor og studerende har gode muligheder for projekt-, praktik- og specialesamarbejder med kommunen og lokale tt备用网址er.

N?stved Kommune logo

N?stved Kommune

Aftalen indeholder strategiske spor om at h?jne videns- og uddannelsesniveauet, sikre udbuddet af kvalificeret arbejdskraft og relevant efter/videreuddannelse, fremme lokalt v?kstpotentiale igennem videnoverf?rsel og at underst?tte sammenh?ngen mellem videns- og uddannelsesinstitutioner og den kommunale praksis. Som en del af aftalen er Roskilde Universitet med i ArbejdskraftAlliancen under N?stved Erhverv, som er et samarbejde mellem mere end 30 akt?rer inden for arbejdsmarkeds- og uddannelsesomr?det om at identificere samarbejdsmuligheder mellem studerende og det private erhvervsliv i og omkring N?stved.

Sor? Kommune logo 2

Sor? Kommune

Aftalen indeholder en r?kke uddannelses- og forskningssamarbejder inden for Klima og Milj?, Attraktive lokalesamfund, Erhverv, Sundhed, Teknologi og Folkem?de Sor?. Der er etableret kontakt mellem Studie- og Karrierevejledning p? Roskilde Universitet og Sor? Erhverv for at sikre, at private tt备用网址er i Sor? Kommune har kendskab til samarbejdsmuligheder med studerende gennem informations-arrangementer i Sor?, karrieredage p? RUC o.l.

Lejre Kommune logo

Lejre Kommune

Partnerskabsaftalen skal skabe viden og innovation inden for omr?derne b?redygtige f?devaresystemer, velf?rdsudvikling i bev?gelse med s?rligt fokus p? landsbyerne og unge som drivkraft i den gr?nne omstilling. Blandt de projekter, der er i centrum for aftalen, er samarbejdet om at skabe gr?nne, unge f?llesskaber. Ambitionen er studieboliger t?t p? b?de natur og storby og samtidig et m?dested for unge studerende, der kan vise vejen for tt备用网址s b?redygtige landsbyliv.

Roskilde Festival logo

Roskilde Festival

Med aftalen gennemf?res der hvert ?r et innovationsforl?b, hvor studerende kan udvikle og afpr?ve idéer inden for temaerne byudvikling og events. Forl?bet inkluderer en 48 timers Hackathon, hvor studerende m?des og samarbejder om udvikling af prototyper, konceptudvikling eller videreudvikling af eksisterende projekter. Forl?bet afsluttes p? Roskilde Festival, hvor de bedste ideer pr?senteres. Herudover skal samarbejdet igangs?tte forskningsprojekter om, hvordan festivalen strategisk udvikler sig med og i forhold til ungdomskulturen og om milj?rigtig adf?rd samt sikkerhed og socialt ansvar i festivalsammenh?nge.

Logo Region Sj?lland

Region Sj?lland

Med aftalen vil Region Sj?lland og Roskilde Universitet igangs?tte et samarbejde om at udvikle og styrke hinandens kerneopgaver inden for sundhed, forskning og uddannelse og den bredere regionale udvikling i Region Sj?lland. Samarbejdet er organiseret omkring fokusomr?derne Sundhed og Trivsel, B?redygtig Udvikling, Kvalitetsuddannelser og Livslang L?ring.

Zealand logo

Zealand – Sj?llands Erhvervsakademi

Med aftalen gennemf?res en r?kke f?lles aktiviteter i forhold til samarbejde med erhvervslivet i Region Sj?lland, samarbejde inden for virtuelle l?ringsteknologier, samarbejde om studenterentrepren?rskab og f?lles rekrutteringsindsats i Region Sj?lland.

Erhvervsforeninger i Roskilde og H?je-Taastrup

Aftalerne med H?je-Taastrup Erhvervsforum og Erhvervsforum Roskilde skal synligg?re samarbejdsmuligheder med forskere og studerende for det lokale erhvervslivet, ligesom medlemstt备用网址erne skal have kendskab til mulighederne for samarbejde med Roskilde Universitet.

Roskilde University background graphics

Kontakt Eksterne Samarbejder p?

samarbejde@ruc.dk