Studiestart bachelor

Introperiode 2023

RUS forpersoner Vilte og Joana p? campus

Inden studiestart

  1. L?s optagelsesbrevet fra RUC i e-Boks, hvor du finder vigtig information om studiestart
  2. S?g SU og ungdomskort p? su.dk
  3. Aktivér din RUC-konto og lav dit studiekort med MitID

Har du sp?rgsm?l til...

Dit studie, studieplanl?gning, s?rlige forhold, SPS, introperioden, rusturen, din f?rste dag:?

SU, Ungdomskort:?

  • RUC SU, tlf.: 4674 3461 (kl. 10-12) / su@ruc.dk

Optagelse, merit:

Studerende sidder p? campus

Campus p? Roskilde Universitet

Roskilde Universitet har et stort campus med mange faciliteter til sport og?socialt samv?r, inde som udend?rs.

Samv?rspolitik for introforl?bet

RUC ?nsker at skabe et godt introforl?b for nye studerende, hvor alle f?ler sig velkomne og inkluderet, uafh?ngigt af baggrund, seksualitet, k?n, etnicitet, politisk overbevisning etc. Vi har udarbejdet en samv?rspolitik, der bl.a. beskriver RUC’s v?rdier for samv?r i introperioden og retningslinjer for arrangementer.

Samv?rspolitik (pdf)

Instagramcollage

#mitruc

F?lg dit universitet p? de sociale medier