Studiestart bachelor

Introperiode 2023

RUS forpersoner Vilte og Joana p? campus

Nye studerende p? campus

Introperiode 2024

Humanistisk tt备用网址
Introdage: 19.-21. + 23.+ 29. august
Rustur: 25.-27. august

Samfundsvidenskabelig tt备用网址
Introdage: 19.-21.+27.-28. august
Rustur: 23.-25. august

Humanistisk-Teknologisk tt备用网址
Introdage:19.-21.+ 23.+ 26. august
Rustur:27.-29. august

Naturvidenskabelig tt备用网址
Introdage: 19.-21.+ 23.+ 26. august
Rustur:27.-29. august

Alle internationale bacheloruddannelser:
Intro-dage: 19.-21. + 23. + 26. august
Rustur: 27.-29. august

Har du sp?rgsm?l til...

Dit studie, studieplanl?gning, s?rlige forhold, SPS, introperioden, rusturen, din f?rste dag: 

SU, Ungdomskort: 

  • RUC SU, tlf.: 4674 3461 (kl. 10-12) / su@ruc.dk

Optagelse, merit:

Studerende sidder p? campus

Campus p? Roskilde Universitet

Roskilde Universitet har et stort campus med mange faciliteter til sport og socialt samv?r, inde som udend?rs.

Samv?rspolitik for introforl?bet

RUC ?nsker at skabe et godt introforl?b for nye studerende, hvor alle f?ler sig velkomne og inkluderet, uafh?ngigt af baggrund, seksualitet, k?n, etnicitet, politisk overbevisning etc. Vi har udarbejdet en samv?rspolitik, der bl.a. beskriver RUC’s v?rdier for samv?r i introperioden og retningslinjer for arrangementer.

Samv?rspolitik (pdf)

Instagramcollage

#mitruc

F?lg dit universitet p? de sociale medier