Roskilde Universitets jobunivers

S?g job p? Roskilde Universitet

Vi t?nker fremad og former tt备用网址. Vil du v?re med til at g?re en forskel?

Studerende gaar med ryggen til

Om universitetet

Roskilde Universitets fornemmeste opgave er eksperimenterende, nyskabende former for l?ring, forskning og probleml?sning, som flytter samfundet fremad.

Roskilde Universiet set fra s?en

Om campus

Roskilde Universitet er et campus-universitet, og campus er det samlingspunkt, der forbinder vores aktiviteter. Vi l?gger mange kr?fter i at g?re vores campus indbydende for b?de studerende, medarbejdere og g?ster. Samtidig ?nsker vi at tage ansvar for samfundet og verden omkring os. Derfor forholder vores udviklingsprojekter p? campus sig til ?konomiske rammer s?vel som social og milj?m?ssig b?redygtighed.

Ligestilling og diversitet

Roskilde universitet har en m?ls?tning om 40-60 fordeling af k?n i vores forskellige stillinger og opfylder denne m?ls?tning i mange stillingskategorier. I universitetets strategi, RUC 2030 – Interconnected, som blev vedtaget i 2020, fasts?ttes det, at ”RUC skal sikre reel ligestilling og mangfoldighed - i forhold til samv?r og samarbejde og i forhold til tiltr?kning og fastholdelse af medarbejdere og studerende”.

Her finder du Roskilde Universitets Gender Equality Plan, som beskriver universitetets arbejde med ligestilling.

Roskilde University researchers tell personal stories about working at Roskilde University and coming til Denmark

RUC Laboratorier

Forskningsfaciliteter

Vi underviser og forsker anvendelsesorienteret og innovativt, og vi arbejder samtidig med grundvidenskab, der forklarer og udvikler de teorier, videnskaben bygger p?. Til at underst?tte vores forskning har vi en r?kke faciliteter, som du finder beskrevet under de enkelte institutter.

Gruppe med tre studerende

Forventninger til dig som forsker

Roskilde Universitets ans?ttelseskriterier er en ramme for den samlede bed?mmelse af kandidater til fakultetsstillinger. Kriterierne fungerer desuden som en m?de at tydeligg?re Roskilde Universitets v?rdier og forventninger til potentielle nye fakultetsmedlemmer b?de med hensyn til roller p? et institut og som en del af det bredere samarbejde p? universitetet.