Vis hovedmenu

Til gymnasier

Studiepraktik p? RUC

Pr?v livet som studerende i l?bet af to dage og bliv klogere p? om en uddannelse p? RUC er noget for dig.

Er du ved at afslutte din gymnasieuddannelse, eller holder du sabbat?r efter din studentereksamen? S? kan du ans?ge om at komme i studiepraktik p? Roskilde Universitet i Uge 43, hvor du kan pr?ve, hvad det vil sige at v?re studerende her.

Hvordan er det at v?re med til en forel?sning? tt备用网址 vil det sige at arbejde med projekter? Hvordan ser der ud p? RUC, og hvordan er de andre studerende? 

Studiepraktik er det t?tteste du kommer p? at pr?ve en uddannelse, inden du evt. v?lger at s?ge ind.

Studiepraktik foreg?r hvert ?r i Uge 43. I 2024 er det den 23. og 24. oktober, du kan komme i studiepraktik p? Roskilde Universitet.

Bes?g vores universitet til Nat-Dag

Tag din gymnasieklasse med p? bes?g hos Naturvidenskab p? Roskilde Universitet

En gang om ?ret inviterer de naturvidenskabelige fag p? Roskilde Universitet indenfor til Nat-Dag. Her kan I h?re nyt om forskningen, opleve universitetet og laboratorierne og diskutere naturvidenskabelige problemstillinger med forskere og studerende.

I kan opleve aktiviteter inden for fagomr?derne: Biologi, Bioteknologi, Informatik, Fysik, Geografi, Kemi, Matematik og Teknologi.

Nat-Dag afholdes n?ste gang p? Roskilde Universitet onsdag d. 25. september 2024, kl. 9-14.

 

SRP/SOP-?velser p? RUC

Forskere fra Roskilde Universitet afholder to gange ?rligt ?velsesdage for 3.G-elever, som skal skrive studieretningsprojekt (SRP) eller studieomr?deprojekt (SOP). Eleverne skal tilmelde sig enkeltvis og deltager sammen med andre tilmeldte til en f?lles ?velsesdag - ?velserne l?gger op til, at eleverne arbejder med deres egen faglige vinkel. 

SRP/SOP-?velsesdage afholdes udelukkende for naturvidenskabelige og teknologiske fag.

?velser indenfor naturvidenskab og milj? >

?velser indenfor tekniske fag p? FabLab >

Find litteratur til projekter

Roskilde Universitets bibliotek kan hj?lpe med informationss?gning til opgaver.

Bibliotekets gymnasieguide >

Grafik af coronavirus

Undervisningspakke - Epidemier og matematiske modeller

Store udbrud af smitsomme sygdomme, der spreder sig fra menneske til menneske, s?kaldte epidemier, har flere gange i historien haft stor betydning for vores samfund.
I PandemiX Center p? Roskilde Universitet arbejder en bred vifte af forskere med at forst? historiske epidemier og v?re bedre forberedt p? fremtidige sygdomme. I denne undervisningspakke arbejder vi med hvordan matematiske modeller, kan bruges til b?de at forst? historiske data, og til at forudsige udviklingen af en pandemi som COVID-19.

Relevant i fagene: Matematik, biologi

Plastikforurening p? strand

Undervisningspakke - Mikroplastforurening

Plastforurening og specielt mikroplastforurening er et af de milj?problemer, der f?r meget opm?rksomhed. P? Roskilde Universitet forsker vi forurening af mikroplast og effekter p? milj?et. Men hvordan unders?ger man videnskabeligt konsekvenserne af plastforureningen, og hvad kan vi som samfund g?re ved dette milj?problem? Det er fokus i denne undervisningspakke, hvor vi behandler alle st?rrelser af plastforurening, fra store stykker makroplast til sm? mikroplast-partikler, og helt ned til de mindste nanoplast partikler.

Relevant i fagene: Bioteknologi og biologi

M?lk i glas

Undervisningspakke - Laktoseintolerance

St?rstedelen af verdens voksne befolkning f?r tarmproblemer med diarré og mavesmerter, hvis de drikker et stort glas m?lk. Denne lidelse kaldes laktoseintolerance. P? Roskilde Universitet forsker vi bl.a. i tarmsygdomme, i genetik og i biomark?rer, der kan p?vise sygdomme som fx laktoseintolerance.

Relevant i fagene: Bioteknologi og biologi

Stablede petrisk?le med agar

Undervisningspakke - Antibiotika og antibiotikaresistente bakterier

Antibiotika er en af de st?rste medicinske opdagelser i verdenshistorien. F?r antibiotika blev opdaget, d?dede mange mennesker af infektioner s?som lungebet?ndelse eller s?rinfektion. Desv?rre har et overforbrug af antibiotika til b?de dyr mennesker har gjort bakterierne modstandsdygtige over for medicinen. I vores forskning p? Roskilde Universitet arbejder vi bl.a. med at forst? antibiotikaresistens og udvikling af nye stoffer til behandling af bakterieinfektioner.

Relevant i fagene: Bioteknologi og biologi

Produktion af mikroalger raceway

Undervisningspakke - Produktion og anvendelse af mikroalger

Mikroalger indeholder mange forskellige stoffer, som kan have v?rdi for os, og derfor arbejder forskere med at producere forskellige ting fra mikroalgebiomasse. Det er alt lige fra biodiesel over bioplast, dyrefoder, kosttilskud, indholdsstoffer til kosmetik og til l?gemidler - og potentialet er stort.

Relevant i fagene: Bioteknologi og biologi

Cancerceller deler sig

Undervisningspakke - Matematisk modellering af cancer

Der findes mange forskellige typer af cancer, og det er vanskeligt at forudsige forl?bet af sygdommen hos den enkelte patient. P? Roskilde Universitet arbejder matematik-forskere t?t sammen med l?ger om at udvikle matematiske modeller for at opn? en bedre forst?else af den komplekse og dynamiske udvikling en cancer underg?r.

Relevant i faget: Matematik

Computersimulering af atomer med RUMD

Undervisningspakke - Simulering af gasser og v?sker

Computersimulering spiller en stadigt st?rre rolle i naturvidenskab. P? Roskilde Universitet har vi bygget en supercomputer, som er en af Danmarks hurtigste. Den voldsomme regnekraft p? supercomputeren kommer ogs? dig til gode, for kan du selv pr?ve at lave simuleringer af v?sker og gasser p? supercomputer over nettet.

Relevant i faget: Fysik

Istapper

Undervisningspakke - Tilstandsformer: Flydende eller fast

Undervisningspakken giver et indblik i fysikforskningens metoder; arbejdet med modeller i forhold til virkeligheden, og hvordan man med en simpel model og nogle simple antagelser kan drage vigtige pointer.

Emner der arbejdes med: Tilstandsformer, faser og faseovergange, varmekapacitet, smeltevarme, energiforhold ved temperatur og fase?ndringer.

Relevant i faget: Fysik

Karrierel?ring

Karriereprofiler: tt备用网址 kan du blive

G? p? opdagelse i karriereprofiler, hvor f?rdiguddannede studerende fra Roskilde Universitet fort?ller om deres karriere efter studierne.

Karriereprofiler >

tt备用网址 p? RUC

Hvordan starter en uddannelse p? Roskilde Universitet? Hvilke bacheloruddannelser kan man v?lge imellem? Brug vores vejledningsmateriale til din karrierel?ring.

Intro: tt备用网址 p? Roskilde Universitet
S?dan er vores bacheloruddannelser bygget op

tt备用网址uddannelser
Overblik over uddannelser

Brobygning og tilbud til dine elever

P? Roskilde Universitet har vi en r?kke tilbud muligheder for brobygning og for at bes?ge universitet. Vi tilbyder:

Se kommende brobygnings-arrangementer:

M?d Roskilde Universitet til