Forskningsetisk Udvalg p? Roskilde Universitet

Regler, retningslinjer og vejledninger

Gr?nne paragraftegn grafik

Grundl?ggende regler og retningslinjer for god videnskabelig praksis p? RUC

Al forskning p? Roskilde Universitet skal leve op til grundl?ggende principper for forskningsintegritet og god videnskabelig praksis.

God videnskabelig praksis fordrer videnskabelig redelighed. Det vil sige, at der ikke udvises en adf?rd, der kan karakteriseres som ’videnskabelig uredelighed’, s?ledes som dette begreb er fastlagt i Lov om Videnskabelig Uredelighed m.v. (383 af 26.04.2017).

Derudover skal forskning p? Roskilde Universitet altid udf?res i overensstemmelse med grundl?ggende principper og standarder for forskningsintegritet som anf?rt i Den danske kodeks for integritet i forskning (2014), universitetet har tilsluttet sig.

Slutteligt skal forskning RUC efterleve universitetets egne principper for god videnskabelig praksis (2023) og forskere skal udf?re deres forskning med respekt for det eller de p?g?ldende forskningsomr?ders anbefalinger, eventuelle forskningsetiske retningslinjer samt sidel?bende og juridisk bindende bestemmelser, der kan have indvirkning p? forskningen.

L?s desuden om akademisk frihed p? Roskilde Universitet (2023).

Gr?n globe

?vrige nationale og internationale retningslinjer og vejledninger

 

De seneste ?r er der udviklet en lang r?kke nationale og internationale retningslinjer og anbefalinger, der har til form?l at fremme integriteten i forskning. Forskningsetisk Udvalg opfordrer forskere p? RUC til bl.a. ogs? at v?re opm?rksom p? nedenst?ende i forbindelse med deres forskningsarbejde.

Nationale regler, retningslinjer og vejledninger:

Internationale retningslinjer og vejledninger:

Formand for Forskningsetisk Udvalg

Jan Pries-Heje

Jan Pries-Heje

tt备用网址
Hus: 44.3

Tlf: 4674-3051 / 2347-4463
E-mail:

Forskningsprofil >

?vrige medlemmer af Forskningsetisk Udvalg

Catharina Juul Kristensen

Catharina Juul Kristensen

Lektor
Hus: 25.3

Tlf: 4674-2173 / 5155-5448
E-mail:

Forskningsprofil >

Lotte Jelsbak

Lotte Jelsbak

Lektor
Hus: 28A.2

Tlf: 4674-2216
E-mail:

Forskningsprofil >

Jesper Ryberg

Jesper Ryberg

tt备用网址
Hus: 42.1

Tlf: 4674-2445
E-mail:

Forskningsprofil >