| Nyhed

Roskilde Universitet lancerer efterspurgt uddannelse i samfundsjura

Fra efter?ret 2023 kan de f?rste studerende tage en ny kandidatuddannelse i samfundsjura p? Roskilde Universitet. Uddannelsen fokuserer p? samspillet mellem jura og politikudvikling, og det er netop den kombination af kompetencer, som arbejdsgiverne eftersp?rger.
Kandidatstuderende


Uddannelses- og forskningsministeren har netop godkendt en ny kandidatuddannelse i samfundsjura. Det nye RUC-studie er en tv?rfaglig uddannelse med en kernefaglighed forankret i jura og politik.

Form?let med studiet er at uddanne kandidater, der kan balancere juridiske og politikudviklende hensyn, og som kan gribe en politisk idé og oms?tte den til juridisk holdbar praksis i kommuner, regioner, staten og erhvervslivet.

”Der er rigtig mange eksempler p? sager – fx minksagen – hvor l?sninger p? reelle udfordringer l?ber ind i problemer, n?r de skal implementeres, fordi en juridisk procesregel eller paragraf forhindrer l?sningen. Dét problem vil samfundsjura gerne adressere ved at uddanne kandidater, som b?de mestrer juridisk t?nkning og p? samme tid forst?r de policy-processer og -hensyn, som en god l?sning er en del af,” forklarer Bodil Damgaard, som er prodekan for uddannelse ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv p? Roskilde Universitet.

Uddannelsen giver de studerende den nyeste forskningsbaserede viden om, hvordan juridiske, politiske og administrative akt?rer, processer og institutioner p?virker og h?ndterer samfundsproblemer, -muligheder, og -rammer.

”Samfundsjurakandidater kan tidligt i en policy-proces p?pege juridiske problemer og dermed v?re med til at finde andre l?sninger. P? den m?de kan de modarbejde den udbredte fordom, at jurister altid er nogen, der siger ’nej’, og dermed blive en konstruktiv partner, der er med til at finde de gode l?sninger p? problemerne,” siger Bodil Damgaard.

Kompetencer i h?j kurs?

Som en del af udviklingen af den nye uddannelse er kommuner, regioner og relevante tt备用网址er blevet h?rt om deres behov.?

”Arbejdsgiverne er begejstrede ved udsigten til at f? kandidater med juridiske kompetencer, som ogs? kan t?nke organisation og politiske processer. Det er afg?rende for dem at f? n?glemedarbejdere, som ved, at man skal indt?nke jura i starten af en proces,” siger prodekanen.

”Det er vigtigt for os som kommune, at der kommer en uddannelse i samfundsjura, fordi kombinationen af politologi og jura i stadig h?jere grad er og bliver relevant b?de for probleml?sning, strategiudformning og politisk procesunderst?ttelse. Vi skal i h?jere grad kunne navigere i forskellige lovkomplekser sidel?bende med, at vi h?ndterer politikudvikling i samarbejde med borgere, tt备用网址er og andre dele af den offentlige sektor i de store problemfelter, vi arbejder med inden for fx sundhed, klima og den gr?nne omstilling,” siger Erik Kj?rgaard Andersen, som er direkt?r i Holb?k Kommune.

Man kan s?ge ind p? den nye uddannelse den 1. marts 2023, og det f?rste hold kandidater p?begynder studiet til efter?ret. For at komme i betragtning skal man have en samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse inden for politik, jura, forvaltning, statskundskab eller lignende. Du kan l?se mere om kandidatuddannelsen i samfundsjura her.??

Kontaktinformation

Bodil Damgaard, prodekan for uddannelse, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet: 4674 2251 eller bodam@ruc.dk.