Intro til uddannelsen

Vil du skabe tt备用网址s juridiske og politiske l?sninger p? samfundets problemer?

P? Samfundsjura fordyber du dig i juraen og l?rer at balancere jura og politikudvikling. Du bliver en l?sningsorienteret brobygger, som kan gribe en politisk idé og oms?tte den til juridisk holdbar praksis i kommuner, regioner, staten og erhvervslivet.

I en velfungerende demokratisk rets- og velf?rdsstat har offentlige og private akt?rer behov for at tr?kke p? b?de juridiske og samfundsvidenskabelige kompetencer i h?ndteringen af sager. Manglende kendskab til juridiske rammer og praksisser kan f?re til alvorlige politiske og administrative problemer. Modsat kan et for sn?vert fokus p? retlige juridiske rammer uden forst?else for politik f?re til uhensigtsm?ssige administrative l?sninger.

Der er behov for moderne samfundsjurister. Samfundsjura integrerer derfor jura og politikudvikling og forbereder dig til at varetage erhvervslivets og offentlige institutioners aktuelle og voksende behov for denne type opgavevaretagelse.

Du l?rer at skabe juridisk og politisk legitimitet. Vi udforsker fagfelterne b?de fra et centralt og et lokalt perspektiv, men ogs? i praksis via praktik undervejs i studiet. Du bliver i stand til at analysere og deltage i politikudvikling og policy-processer, der p?virker og regulerer samfundet. Du bliver i stand til at forst? samspillet mellem ret, politik og styring i praksis – b?de i det offentlige, erhvervslivet samt civilsamfundet.

P? studiet vil du blive pr?senteret for den nyeste forskningsbaserede viden om, hvordan juridiske, politiske og administrative akt?rer, processer og institutioner p?virker og h?ndterer samfundsproblemer.

Som kandidat i Samfundsjura kan du arbejde med h?j juridisk detaljeringsgrad og samtidig v?re med til at identificere og l?se konkrete tv?rg?ende samfundsudfordringer.

Karriere og kompetencer

Som f?rdiguddannet vil du arbejde med fx udvikling af juridisk sagsbehandlingspraksis, politikudvikling og r?dgivning i komplekse sager i store organisationer, hvis opgaver er betinget af juridiske rammer og politiske hensyn. Du vil typisk kunne blive ansat i ministerier, styrelser, regioner og kommuner, erhvervsliv og faglige organisationer. Uddannelsen kvalificerer dig ogs? til at l?se en ph.d. og forf?lge en forskerkarriere.

Du f?r kompetencer til at:

  • bidrage som l?sningsorienteret brobygger, n?r der skal findes juridisk og politisk holdbare l?sninger
  • kombinere viden om ledelsesm?ssig og politisk forretnings-, institutions- og systemforst?else med juridisk viden til at l?se policy-problemer p? en robust m?de.
  • kommunikere fagligt kompetent til forskellige m?lgrupper i fx politiske, professionsfaglige og juridiske kontekster
  • balancere retlige hensyn med politiske, administrative og fagprofessionelle hensyn i varetagelsen af din egen rolle i policy-processer
  • konstruktivt og videntungt at indg? i agile teams

Studieordning:?Studieordningen for Samfundsjura er under udarbejdelse

Folder om uddannelsen