| Nyhed

Hanne Leth Andersen forts?tter som rektor p? Roskilde Universitet

Rektor p? Roskilde Universitet vil forts?tte arbejdet med at styrke universitetets relationer til omverdenen og levere forskning, som bidrager til at l?se samfundets udfordringer - og ikke mindst sikre, at de studerende har et st?rkt og godt studiemilj? t?t p? forskerne.
Hanne Leth Andersen
Hanne Leth Andersen. Pressefoto.


tt备用网址 i universitetsp?dagogik Hanne Leth Andersen tager endnu en t?rn som rektor p? Roskilde Universitet. Bestyrelsesformand Carsten Toft Boesen er meget glad for, at den nuv?rende rektor gennem de seneste ni ?r ?nsker at forts?tte:

”Hanne Leth Andersen er i fuld gang med nogle for Roskilde Universitet meget vigtige udviklingsprojekter, og vi har stor tillid til, at hun besidder den helt rigtige kombination af indsigt, vedholdenhed og musikalitet, der skal til for at n? godt i m?l med opgaverne. Is?r l?gger vi v?gt p? ?get studenterrekruttering og besk?ftigelsesgrad af vores kandidater, fortsat styrkelse af universitetets forskningsprofil og ikke mindst v?rdiskabelsen for vores interessenter i Region Sj?lland,” siger bestyrelsesformand Carsten Toft Boesen, som desuden er administrerende direkt?r i teknikr?dgiveren NIRAS.

Hanne Leth Andersen ser frem til at st? i spidsen for Roskilde Universitet i endnu en periode: ?

”Jeg gl?der mig til at g? forrest i at styrke og udvikle Roskilde Universitets kvalitet og tydelighed i uddannelse og forskning ogs? i ?rene fremover. Vi st?r i dag p? et fundament, som g?r det muligt at opbygge de alliancer, det kr?ver for at v?re et universitet i det 21. ?rhundrede. Netop dette arbejde vil jeg l?gge v?gt p? i de kommende ?r, b?de lokalt og globalt – for udfordringerne h?nger sammen, og lokale partneres forventninger til deres universitet er et internationalt niveau,” siger Hanne Leth Andersen.

I de seneste ni ?r, hvor Roskilde Universitet har haft Hanne Leth Andersen p? rektorposten, har universitetet bl.a. styrket den regionale rolle og etableret samarbejde med en lang r?kke sj?llandske kommuner og tt备用网址er. Senest har universitetet desuden omlagt sine kandidatuddannelser og tilbyder i dag et helt nyt s?t af uddannelser med sk?rpede tv?rfaglige og arbejdsmarkedsrelevante profiler.

Hanne Leth Andersen ans?ttes i en ny rektorperiode pr. 1. april 2023.

  Kontaktinformation

  For yderligere information kontakt: rektor@ruc.dk, eller ruc.dk/presse?
  ?

  Om Hanne Leth Andersen

  ?

  • Mag.art. i romansk filologi, ph.d. i fransk sprog.
  • tt备用网址 i universitetsp?dagogik.
  • Har tidligere v?ret ansat som studieleder, prodekan og centerleder ved Aarhus Universitet samt direkt?r for CBS Learning Lab. Siden 2014 har hun v?ret rektor p? Roskilde Universitet.
  • Har v?ret medlem af en lang r?kke ekspertgrupper og udvalg, b?de i Danmark og i udlandet. Har bl.a. v?ret formand for den arbejdsgruppe under Undervisningsministeriet, der kom med anbefalinger til en national sprogstrategi, og medlem af regeringens ekspertudvalg for karakterskalaen.
  • Udn?vnt til ridder af ?reslegionen i Frankrig, Légion d'honneur - det er Frankrigs h?jeste orden.
  • Sidel?bende med sit virke som rektor har hun udgivet en r?kke forskningsartikler og b?ger om uddannelsessystemet, kvalitet, dannelse, eksamen og sprogundervisning.
  • Hanne Leth Andersen er 60 ?r og har to voksne s?nner.

  Fakta om Roskilde Universitet

  Fakta om Roskilde Universitet

  • Roskilde Universitet blev etableret i 1972 og fejrer dermed 50-?rs jubil?um i ?r.
  • Universitetet best?r af fire institutter: Mennesker & Teknologi, Samfundsvidenskab & Erhverv, Naturvidenskab & Milj?, samt Kommunikation & Humanistisk Videnskab.
  • Der er cirka 7.500 studerende og 950 medarbejdere (?rsv?rk) i alt, og universitetet har en ?rlig oms?tning p? ca. 800 mio. kr.
  • Universitetet blev etableret som et alternativ til de traditionelle universiteter, hvor gruppearbejde og problemorienteret projektarbejde blev universitetets s?rkende, efter inspiration fra amerikanske universiteter.
  • Roskilde Universitet er medlem af European Reform University Alliance og den globale Critical Edge Alliance.
  • Ud over rektor Hanne Leth Andersen best?r den ?verste ledelse af universitetsdirekt?r Peter Lauritzen og prorektor Peter Kj?r.