| Nyhed

Sune Haugb?lle f?r millionbevilling til at forske i gr?n teknologi i Mellem?sten

tt备用网址 Sune Haugb?lle skal i nyt forskningsprojekt unders?ge, hvordan Saudi-Arabien og de Forenede Arabiske Emirater udvikler gr?n teknologi under autorit?re styreformer.
Saudi-Arabien


Saudi-Arabien og de Forenede Arabiske Emirater har iv?rksat storstilede projekter, der har fokus p? gr?n teknologi og samtidig bidrager til at fastholde de autorit?re styreformer. I den forbindelse har professor Sune Haugb?lle fra Roskilde Universitet netop modtaget 3,1 millioner kroner fra Danmarks Frie Forskningsfond til at unders?ge, hvordan de to stater markedsf?rer denne kobling som et spring ind i en futuristisk fremtid.?

Golfstaternes projekter inddrager firmaer og investeringer fra hele verden, og if?lge Sune Haugb?lle repr?senterer de en radikalt anderledes m?de at kombinere gr?n omstilling med overv?gningsteknologi.?

”Sociologisk er der her andre logikker og visioner end dem, der pr?ger Europa. I Europa h?lder vi til ?kologi og ser ofte pessimistisk p? klimaforandringerne, hvorimod golflandene har en tech-optimistisk tilgang, der omfavner AI, biometrisk overv?gning og anden teknologi som en fuldt integreret del af menneskets fremtid,” forklarer han.

If?lge forskeren kan det blandt andet ses i Dubais nye Museum of the Future eller i Saudi Arabiens fremtidsby NEOM, som har et komprimeret bydesign og indbygget biometrisk registrering af indbyggerne. Tendensen kan ogs? findes i De Forenede Arabiske Emiraters transformation af Dubai til en by, hvor integrerede gr?nne teknologiklynger repr?senterer en tech-optimistisk tilgang til gr?n omstilling, som samtidig ogs? moderniserer autorit?r statskontrol.

”Jeg h?ber, at vi med projektet l?rer mere om, hvordan mellem?stlige samfund og stater forholder sig til klimakrisen. Staterne i Golfen ser den som en udfordring, der kan bruges som et springbr?t til en fremtid, der tit fremst?r direkte futuristisk. De investerer i disse projekter, fordi de mener, at de kan oms?ttes til gevinst og teknologiudvikling samtidig med, at deres projekter innoverer autorit?re styreformer. At forst? den kobling er interessant, fordi den viser en anden m?de at forholde sig til forandringerne p?,” siger Sune Haugb?lle.

Futuristisk vision driver omstillingen?

Han ser de arabiske nationers fokus p? s?kaldt Golffuturisme som afg?rende for den gr?nne omstilling i regionen.
”Mellem?sten er et centralt knudepunkt for den globale fossile ?konomi og samtidig en af de regioner, der bliver hurtigst opvarmet. Golflandene udg?r p? den m?de et s?rligt interessant paradoks: De medvirker til global opvarmning men omstiller sig ogs? fra den olie og gas, som de har v?ret afh?ngige af og igangs?tter enorme projekter i den gr?nne omstillings navn,” fort?ller Sune Haugb?lle.?

Forskeren mener ikke, at man blot kan affeje de nye projekter som greenwashing. Golflandenes kapital har indflydelse p? alt, hvad der foreg?r i regionen, og derfor er det ogs? vigtigt at forst?, hvordan deres futuristiske visioner bliver formet, hvad befolkningerne t?nker om dem, og hvordan de udfolder sig.

”De nye byomr?der kommer til at integrere biometrisk data p? en m?de, som vi har set i Singapore, Kina og andre steder, men nok aldrig i en s?dan grad. Golflandene ser ikke deres projekter som efterligninger af andres modeller, men som forkanten af udviklingen. Smart cities kan anvendes til at integrere gr?nne l?sninger men ogs? til at kontrollere borgere. Og den forbindelse kan m?ske blive adopteret andre steder i verden, s?rligt i autokratiske stater – alt afh?ngig af, hvordan Golfens projekter udvikler sig,” siger Sune Haugb?lle.
?

Kort om projektet

  • Forskningsprojektet har titlen Gulf Futurism and Environmental Authoritarianism in the Middle East.
  • Danmarks Frie Forskningsfond st?tter projektet med 3.160.284 kroner under kategorien Fri Gr?n Forskning.
  • B?de danske og andre vestlige firmaer deltager i megaprojekter i regionen – fx i Saudi Arabiens fremtidsby NEOM.
  • De nye teknologier inden for Golffuturisme forener biometrisk dataindsamling og 'smart' bydesign med gr?n infrastruktur.
  • Gennem feltarbejde, interviews og medie- og dokumentanalyse vil projektet unders?ge, hvad Golffuturisme betyder for gr?n omstilling i regionen og for udviklingen af overv?gningskapitalisme i det 21. ?rhundrede.
  • Studiet vil g?re os klogere p?, hvad gr?n omstilling g?r ved politiske idéer og systemer i de arabiske lande

Foto: Sune Haugb?lle,tt备用网址 (MSO), Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Global Political Sociology
?