| Nyhed

Roskilde Universitet g?r i luften med 28 nye uddannelser

1. september starter 1362 studerende p? nye kandidatuddannelser. Med en omfattende reform rydder Roskilde Universitet op i fagkombinationerne og tilbyder i stedet 28 fokuserede og mere arbejdsmarkedsrettede kandidatuddannelser, hvor tv?rfaglighed og projektarbejde er bevaret.
SDU Campus Slagelse
Arkivfoto: Uffe Weng


Nogle af ?rets nye kandidatstuderende skal i gang med at l?se Digital Transformation, B?redygtig Omstilling eller Tv?rvidenskabelige Sundhedsstudier. Andre har valgt en mere international profil og l?ser fx Global and Development Studies eller Environmental Science.

De er alle sammen f?rste ?rgang p? Roskilde Universitets nye kandidatuddannelser, som er blevet udviklet i t?t dialog med eksterne partnere, arbejdsgivere og studerende. 

”De nye uddannelser har f?et en tydeligere profil, samtidig med at tv?rfaglighed og forskningsbaseret dybde har h?j prioritet. Vi vil uddanne kandidater, der kan bidrage til at udvikle digitale og b?redygtige l?sninger, og som kan t?nke kreativt, samarbejde og tage ansvar,” siger Hanne Leth Andersen, rektor p? Roskilde Universitet.

Fra 170 til 28

 Tidligere kunne de studerende relativt frit kombinere to fag i én uddannelse p? tv?rs af universitetets fagomr?der, og det bet?d, at man havde i alt 170 kombinationsmuligheder. Det var ofte sv?rt at finde rundt i – ikke mindst for arbejdsgivere, som kunne v?re usikre p? hvad en bestemt kombination indebar af faglige kompetencer.

”Der har v?ret behov for at forenkle uddannelsesudbuddet, s? de relevante tv?rfaglige profiler er lettere at afkode for arbejdsgiverne. Vi har fastholdt og styrket Roskilde Universitets DNA, som netop rummer dét, der eftersp?rges p? arbejdsmarkedet, og som man arbejder hen imod p? universiteter verden over i dag. Med kandidatreformen har vi samtidig f?et nogle mere sammenh?ngende studiemilj?er, hvor uddannelserne er kommet t?ttere p? forskningen,” siger Hanne Leth Andersen.

Virkelighedens udfordringer er tv?rfaglige

Nogle af de nye uddannelser er skabt stort set fra bunden, med udgangspunkt i st?rke, tv?rfaglige forskningsmilj?er. Det g?lder blandt andet Socialpsykologi og L?ring og kandidatuddannelsen By og Plan, hvor de studerende kommer til at arbejde med byers udvikling ud fra et b?de teknisk og samfundsfagligt perspektiv. Andre kandidatuddannelser er en gent?nkning af eksisterende uddannelser, som har f?et sk?rpet profilen og fornyet fagudbuddet, s? de i endnu h?jere grad matcher de studerendes ?nsker og arbejdsmarkedets behov. 

F?llesn?vneren for alle Roskilde Universitets uddannelser er imidlertid stadig, at de er tv?rfaglige og tager afs?t i problemorienteret projektarbejde med t?t kobling til virkeligheden uden for campus. Og at de skal bidrage til at l?se nogle af tidens store udfordringer, fx omkring klima og b?redygtighed, social sammenh?ngskraft, digital transformation, pandemier, global ulighed osv.

Andreas de Neergaard, som er dekan p? Institut for Mennesker og Teknologi, understreger, at kandidatreformen giver universitetet mulighed for at sikre en bedre faglig progression og et st?rkere studiemilj?, hvor de studerende bliver knyttet t?ttere sammen, idet de – i mods?tning til tidligere – nu f?lger deres medstuderende under hele uddannelsen. 

”Med dette udbud pr?senterer Roskilde Universitet en samlet buket af uddannelser til tidens sp?rgsm?l – b?redygtig omstilling, kommunikation og journalistik, ledelse, politik og udvikling, digitalisering, urbanisering, sundhed og velf?rd, milj?- og biovidenskab og meget andet. Du finder ikke et samlet uddannelsesudbud, som er mere relevant i dag,” siger han.

Kandidat i b?redygtig ?konomi p? vej

Udover de 28 nye uddannelser, der starter 1. september i ?r, er der én mere i st?beskeen: en kandidatuddannelse i b?redygtig ?konomi

”?konomer spiller en vigtig rolle i samfundsudviklingen og den gr?nne omstilling. Men den traditionelle ?konomiske t?nkning bidrager ikke altid med l?sninger, der fremmer b?redygtige valg. Dét vil vi gerne r?de bod p? med den nye uddannelse i samfunds?konomi, siger Peter Kragelund,” som er samfundsvidenskabelig dekan p? Roskilde Universitet.

tt备用网址 om de 28 nye uddannelser