| Nyhed

Positiv institutionsakkreditering til Roskilde Universitet

Roskilde Universitet har f?et Danmarks Akkrediteringsr?ds godkendelse af, at universitetets kvalitetssikringssystem er velfungerende og bidrager til h?j kvalitet i uddannelserne.
Fronten til naturvidenskabelige lokaler om aftenen
Arkivfoto: Jens Larsen


Den positive akkreditering betyder, at universitetet har mulighed for at foretage justeringer af eksisterende uddannelser og oprette nye uddannelser, n?r disse er pr?kvalificeret.

”Det er utrolig vigtigt for os at f? den positive institutionsakkreditering. Det er f?rst og fremmest et kvalitetsstempel og en anerkendelse af, at vi arbejder professionelt med kvalitetssikring af uddannelserne, og at systemet underst?tter et velfungerende kvalitetsarbejde i praksis,” siger rektor p? Roskilde Universitet Hanne Leth Andersen og forts?tter:

”Det er s?rligt gl?deligt, at r?det udtaler sig i s? positive vendinger og anerkender det engagement, som jeg synes, kendetegner Roskilde Universitet.”
?

Systematisk kvalitetssikring

”R?det har vurderet, at der er god kvalitet i udm?ntningen af kvalitetssikringsarbejdet. Det vil sige, at Roskilde Universitets indsats er velbeskrevet og bygger p? en velfungerende og systematisk praksis. Institutionen har et udbygget informationssystem med relevante data for den enkelte uddannelse og fastlagte politikker for, hvorn?r og hvordan ledelsen vil skride ind over for en uddannelse, der viser tegn p? problemer. Ligeledes er der en god informationsudveksling, b?de vertikalt og horisontalt, som underst?tter velbegrundede indsatser,” hedder det i brevet fra Akkrediteringsr?det.

I afg?relsen bliver der blandt andet lagt v?gt p?, at Roskilde Universitet l?bende gennemf?rer justeringer i sin kvalitetssikringspraksis, og at der er et bredt engagement blandt institutionens ansatte og ledelse, som f?rer til udvikling og anvendelse af indvundne erfaringer i fremtidige indsatser.
For rektor Hanne Leth Andersen er det ogs? vigtigt at understrege, at den positive akkreditering er resultatet af en st?rk holdindsats blandt universitetets medarbejdere:

”Det er takket v?re dedikeret og dygtigt arbejde p? alle niveauer i organisationen. Det g?lder b?de blandt forskere, administrative medarbejdere, studerende og i ledelserne. Vi kan godt v?re stolte af den store f?lles indsats og det dedikerede udviklingsarbejde, der ligger bag den positive akkreditering,” siger Hanne Leth Andersen.

Den positive institutionsakkreditering g?lder frem til den 24. november 2028.