| Forskningsnyt

Nyt forskningsprojekt: Hvordan styrker vi omsorgen for b?rn i dagtilbud?

Den basale omsorg for b?rn i vuggestuer og b?rnehaver er blevet glemt af politikere og forskere i debatten om normeringer, arbejdsm?ngde og opgaver if?lge lektor i p?dagogik p? Roskilde Universitet. Et nyt forskningsprojekt skal s?tte fokus p? omsorgen i dagtilbud og uddanne tt备用网址s p?dagoger til bedre at kunne yde den vigtige omsorg for b?rnene.
Gitz
Lektor i p?dagogik Thomas Gitz-Johansen bidrager til nyt stort forskningsprojekt om omsorgen til b?rn i dagtilbud. Foto: RUC.

 

P?dagoger i vuggestuer og b?rnehaver ser omsorg som noget helt centralt for deres faglighed. Alligevel peger unders?gelser fra bl.a. Danmarks Evalueringsinstitut og VIVE – Det Nationale Forsknings- og analysecenter for Velf?rd, p?, at b?rn i mange vuggestuer ikke altid indg?r i det sensitive og opm?rksomme samspil med b?rnene, der if?lge forskere ellers er afg?rende for b?rns trivsel, og ikke mindst deres mulighed for at klare sig godt psykisk og f?lelsesm?ssigt resten af livet.

Et nyt forskningsprojekt har derfor f?et 12 mio. kr. til at styrke omsorgen i dagtilbud og p? p?dagoguddannelsen. Studiet vil dels l?re af, hvordan omsorgsopgaven egentlig l?ses ude i daginstitutionerne, dels skrue et program sammen til p?dagoguddannelsen, der skal uddanne tt备用网址s p?dagoger til at give den essentielle udviklingsfremmende omsorg. 

Tidlig omsorg betyder meget 

Projektet er et samarbejde mellem Roskilde Universitet (RUC), Danmarks P?dagogiske Universitet (DPU) og K?benhavns Professionsh?jskole (KP). RUC er repr?senteret i projektet ved Thomas Gitz-Johansen, lektor i p?dagogik, og ekspert i omsorg og dens betydning for b?rns emotionelle udvikling.  

Han forklarer, at kvaliteten af den tidlige omsorg er med til at bestemme, hvor robust og harmonisk man bliver senere i livet.

”B?rn udvikler sig ikke automatisk, men gennem relationer og interaktioner med voksne. N?r langt st?rstedelen af vores b?rn kommer i dagtilbud senest fra et?rsalderen, er kvaliteten af relationerne mellem p?dagogerne og b?rnene derfor n?sten lige s? afg?rende for b?rnenes udvikling, som relationen mellem b?rnene og deres for?ldre”, siger Thomas Gitz-Johansen.  

Mere omsorg p? p?dagoguddannelsen

Han er hovedsageligt involveret i den del af projektet, der handler om, hvordan man kan uddanne tt备用网址s p?dagoger til at give mere omsorg.

Han peger p?, at der fra hverken fra politikernes eller forskernes side har v?ret meget fokus p? omsorgsopgaven, og det p? trods af dens vigtighed.

”Som det er i dag, fylder omsorg meget lidt i p?dagoguddannelsen. Der er de seneste ?rtier sket en akademisering af p?dagoguddannelsen, og en bev?gelse v?k fra, at de p?dagogstuderende l?rte noget om, hvordan man konkret giver den mere basale omsorg”, siger Thomas Gitz-Johansen.

If?lge RUC-forskeren er p?dagogers omsorgskompetencer professionelle kompetencer, men omsorg gives ogs? med hele personligheden, der er pr?get af ens egen opv?kst og den omsorg, man selv har oplevet som barn.

”Det er vigtigt, at vi ogs? b?de f?r det praktiske og det personlige element med, n?r vi uddanner p?dagoger i at blive gode til omsorg”, siger Thomas Gitz-Johansen, der understreger, at den nye omsorgsundervisning skal kunne rummes indenfor de eksisterende studieordninger p? p?dagoguddannelsen.

De konkrete undervisningselementer relateret til omsorg, som forskerne bag projektet f?r formuleret, skal afpr?ves p? 104 studerende p? KP n?ste ?r og indsatsen unders?ges kvantitativt og kvalitativt. Erfaringerne herfra vil Thomas Gitz-Johansen og hans kollegaer fra KP og DPU beskrive i projektet. Idéen er, at resultaterne skal bruges til at udvikle omsorgsdelen generelt p? p?dagoguddannelserne.

B?rn skal forberedes til livet

RUC-forskeren bidrager bl.a. til projektet med en masse viden om b?rns behov og udvikling, og om hvor meget relationerne mellem b?rn og voksne betyder senere i livet.

”Vi oplever lige nu, at der er mange b?rn og unge med emotionelle vanskeligheder. Vi kender ikke den pr?cise ?rsag, men det er i denne situation vigtigt at styrke betingelserne for b?rnenes emotionelle udvikling ved at have fokus p? omsorgen. Normeringer betyder meget, men vi skal ogs? have fokus p? de prim?re behov, og hvordan vi bedst tager vare p? dem, f?rst p? uddannelsen og dermed ogs? p? sigt ude i dagtilbuddene. H?bet er, at b?rnene – n?r de kommer i skolealderen – er blevet b?rn, som hviler i sig selv, og som er godt forberedte p? livet”, siger Thomas Gitz-Johansen.  

 

Fakta

De 12 mio. kr. er bevilget af Partnerskab for B?rneforskning nedsat af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Projektet forventes at v?re afsluttet i 2027. Projektet ledes af lektor Lone Svinth fra DPU, hvorfra ogs? lektor Ditte Winther-Lindqvist deltager. KP er repr?senteret ved lektor Anders Skriver Jensen og lektor Anders Bech Christiansen samt lektor Henriette J?ger, der indskrives som ph.d.- studerende p? RUC. Fra RUC deltager derudover lektor i p?dagogik Thomas Gitz-Johansen.