| Nyhed

Ny bog s?tter retf?rdighed i gr?n omstilling under lup

Politikerne er enige om, at samfundet skal underg? en b?redygtig omstilling. Men hvor lige og retf?rdige er de konkrete tiltag, der skal hj?lpe os med at opn? det gr?nne samfund, egentlig? Og hvad kan vi g?re for at f? flere med p? den gr?nne vogn? Det unders?ger og diskuterer forskere fra Roskilde Universitet i ny bog.
Thomas Budde Christensen p? genbrugsstation
Vi skal ikke kigge l?ngere end til Frankrig og De Gule Veste for at se, hvilke konsekvenser en socialt sk?v klimapolitik kan f?, siger Thomas Budde Christensen, en ud af fire forfattere til ny bog om klimapolitik. Foto: RUC/Camilla Hey.

?

En b?redygtig omstilling af vores samfund og ?konomi har vokset sig til en ufravigelig st?rrelse i dansk, europ?isk og global politik.

Derfor er det s?rligt interessant at unders?ge sammenh?ngen mellem ?kologiske og sociale udfordringer, og hvordan den konkrete politik i for eksempel European Green Deal rammer forskellige befolkningsgrupper – b?de i og udenfor Europa.

Det - og meget mere - er omdrejningspunktet for en ny bog, som fire forskere fra Roskilde Universitet st?r bag.

Her l?gger de fire forskere et bredt perspektiv p? klima- og biodiversitetskrisen – fra den natur- og tekniske videnskab over til samfundsvidenskab og humaniora – og diskuterer begr?nsninger, muligheder og risici i forbindelse med den gr?nne omstilling.????

Gr?nnere, men sk?vere?

Bogen unders?ger ogs? de forestillinger om politisk regulering og styring, der ligger til grund for nuv?rende politikker.

Blandt bogens st?rre diskussioner er den om lighed og retf?rdighed i den gr?nne omstilling.

Stadig flere europ?ere bor og arbejder prek?rt efter 15 ?r med b?de finansiel krise, covid-19-krise s?vel som krig p? kontinentet med efterf?lgende inflation. De forhold risikerer den gr?nne omstilling at forv?rre, hvis ikke der aktivt tages h?nd om det i de politiske tiltag.?

For n?r man f.eks. indf?rer gr?nne skatter og afgifter som led i European Green Deal, er det i h?jere grad den fattigere del af befolkningen, der m?rker konsekvenserne i hverdagen. Samtidig ser en lang r?kke europ?ere ind i en fremtid, hvor deres arbejdspladser nedl?gges, og de kan ikke finde nyt arbejde i denne nye gr?nnere verden uden hj?lp til omstilling og omskoling.?

Derved risikerer gr?n omstilling at skubbe uligheden i Europa til et nyt niveau, og derfor er det vigtigt at vedtage kontinentets klimapolitik med ?bne ?jne for risiciene og mulighederne i selvsamme tiltag, p?peger lektor i milj?innovation Thomas Budde Christensen, som er en af forfatterne af bogen:

“De Gule Veste opstod i Frankrig i protest over regeringens planlagte br?ndstofafgifter. N?r dem, der betaler den h?jeste pris for gr?n omstilling, ogs? har det sv?rest i samfundet, kan det v?re vanskeligt at implementere de politiske virkemidler, vi har, uden at man river hele samfundet fra hinanden,” siger han.

Globale udfordringer

Det indeb?rer ogs? at kigge ud over Europas gr?nser, og at man accepterer at vores relation til det globale syd ikke kan forst?s, uden at man samtidig forholder sig til Europas medansvar for de globale udfordringer.

Europa er historisk set g?et forrest i at systematisere koloniseringen og samtidig den globale udnyttelse af verdens naturlige ressourcer, p?peger forskerne bag bogen. De sp?rger: Efterlader vi nok naturressourcer og plads i kulstofbudgettet, s? de lande, der har udnyttet og udledt mindst, har noget at opbygge deres samfund og ?konomier af, som vi har gjort det? Eller forbruger vi indtil den sidste dr?be olie? European Green Deal f?r betydning som ringe i vandet, og med den vil Europa ogs? p?virke, hvordan lande i det globale syd kan skabe en b?redygtig udvikling.

“Vi h?ber, at bogen kan bidrage til en bedre forst?else af det globale og det europ?iske gr?nne projekt – dets r?kkevidder og mangler – med henblik p? fremadrettet at kunne designe politik og v?rkt?jer, s? vi kan afb?de de mest negative socio?konomiske konsekvenser ved den gr?nne omstilling,” siger lektor og ekspert i b?redygtig omstilling Anders Siig Andersen, der er en af forfatterne til bogen.

?

Tv?rfagligt studie af b?redygtighedspolitik

Bag bogen 'Interdisciplinary Perspectives on Socioecological Challenges' st?r fire forskere fra Institut for Mennesker og Teknologi p? Roskilde Universitet - med hver sit speciale og ekspertisefelt:?

Anders Siig Andersen: Lektor i uddannelsesforskning, med speciale i offentlig regulering, b?redygtig omstilling, tv?rfaglighed og uddannelsesvidenskab

Henrik Hauggaard-Nielsen: tt备用网址 i agro?kologi, med speciale i biodiversitet, f?devareproduktion og b?redygtighed i landbrug

Thomas Budde Christensen: Lektor i milj?innovation, med speciale i b?redygtighed og cirkul?r ?konomi, energi-, ressource- og milj?planl?gning

Lars Hulg?rd: tt备用网址 i offentlig administration, med speciale i social innovation og entrepren?rskab, social retf?rdighed og b?redygtighed i et Global South-perspektiv

?