| Publikation | Nyhed

Ny bog: Et bedre offentligt-privat samspil kan betyde, at milliarder bruges smartere

Interaktionen mellem det offentlige og det private er en milliardforretning, som har stor betydning for danskernes liv. Ny bog samler forskningen p? et komplekst og underbelyst omr?de.
Lena Brogaard og Ole Helby Petersen - Offentligt-privat samspil
Lena Brogaard og Ole Helby Petersen, forfattere til bogen Offentligt-privat samspil.


En lang r?kke velf?rdsopgaver og samfundsudfordringer bliver hver dag l?st i samarbejdet mellem offentlige og private akt?rer. P? den baggrund har forskere fra Roskilde Universitet samlet de vigtigste begreber, teorier og praktiske erfaringer p? omr?det.

Det er blevet til bogen "Offentligt-privat samspil", hvor forfatterne – Ole Helby Petersen, professor og centerleder og Lena Brogaard, lektor og vicecenterleder – gennemg?r de centrale modeller for offentligt-privat samspil kombineret med eksempler fra b?de Danmark og udlandet.

”Det er et rigtigt vigtigt omr?de, da der bliver brugt omkring 380 milliarder kroner om ?ret – eller mere end en milliard kroner om dagen. N?r man bruger s? mange skattekroner p? et omr?de, er det n?dvendigt at se p?, hvordan samspillet fungerer, og hvordan det kan blive bedre,” forklarer Ole Helby Petersen.

Lena Brogaard understreger, at omr?det er underbelyst.

”Bogen giver det f?rste samlede overblik over de forskellige m?der at organisere samspillet mellem det offentlige og det private. Vi har samlet erfaringerne fra forskningen, s? b?de studerende og praktikere bedre kan f? et billede af forholdet,” siger hun.
 

Konkurrenter og partnere

If?lge forskerne er forholdet mellem de offentlige og private akt?rer komplekst. I praksis er de nemlig b?de konkurrenter og samarbejdspartnere, og det stiller krav til de kompetencer, man skal have for at f? samspillet til at fungere.

”Man skal have en god relation, da det betyder meget for den m?de, man handler sammen p?. Samtidig spiller indk?b sammen med stort set alle aktiviteter i den offentlige sektor. Fx er dit bord og din computer k?bt ind p? indk?bsaftaler. Derfor er det paradoksalt, at s? stor en funktion ofte ligger som en stabs- eller backoffice-funktion – is?r n?r man t?nker p?, at det n?sten er en tredjedel af de offentlige budgetter, der bliver brugt p? det her,” siger Ole Helby Petersen.

If?lge Lena Brogaard har medierne ofte fokus p? de spektakul?re sager – fx n?r offentlige IT-projekter, indk?bt hos private firmaer g?r over budget, eller n?r udlicitering med j?vne mellemrum rammer den politiske debat.  

”Vores bog er ikke handlingsanvisende. Det er ikke intentionen. Men vi har behov for at l?gge et fundament, s? vi kan have en nuanceret debat i Danmark om samspillet mellem det offentlige og private. Vi belyser b?de de positive og negative erfaringer netop for at modvirke, at de f? skandaler skal fylde hele billedet. Der er mange andre dele af samspillet, der betyder langt mere for danskernes hverdag,” siger hun.
 

Pris er ikke alt

Ole Helby Petersen mener, at det er en god pointe, at man er bevidst om, at selvom der ikke er s? meget journalistisk skandalepotentiale i, at staten har betalt en krone for meget for en kuglepen, kan det have stor betydning i det samlede billede.

”Hvis der fx bliver brugt 500.000 kuglepenne om ?ret lagt sammen med indk?b af computere og andet udstyr, kan det hurtigt l?be op til en hel del, som man kunne have brugt p? mere velf?rd eller skattelettelser, alt efter hvor man st?r politisk,” siger han.

If?lge forskerne har indk?b ofte v?ret opfattet som en rent teknisk funktion, men indk?b af udstyr spiller sammen med, hvor godt offentlige organisationer kan l?se opgaverne. S? ved at k?be bedre kvalitet kan man g?re arbejdet bedre. 

”Hvis du kan arbejde 3.000 timer i stedet for 2.000 timer p? din computer, f?r den er slidt op, s? betyder det meget, hvis du kan arbejde to procent mere effektivt eller hurtigere. Det kan i det lange l?b v?re meget mere v?rd end en prisforskel p? fx 1.000 kroner,” fort?ller Ole Helby Petersen.

Lena Brogaard understreger, at man flere steder i den offentlige sektor ikke er kommet s? langt med hensyn til samspillet med det private.

”Man kigger mest p? pris. Men man regner ikke p? det samlede billede. Skalpellerne l?gerne st?r med, scanningsmaskinerne, operationsudstyret og ogs? bygningerne er bygget af private. Der mangler en forst?else af, hvor stor en rolle samspillet betyder – ogs? p? kernevelf?rdsomr?derne,” forklarer hun.
 

Masterclass i samspil

Ambitionen med bogen er, at den bliver pensum b?de p? offentlige arbejdspladser og i den private sektor. 

”Bogen giver et overblik – hvad end man arbejder i det offentlige eller private. Du f?r en indf?ring i vilk?rene, og hvordan man kan styre og organisere samspillet,” siger Lena Brogaard.

I for?ret 2023 lancerer de to forskere en testbaseret masterclass i samarbejde med Foreningen af Offentlig Indk?bere.

”Vi er ved at p?begynde et feltstudie, hvor alle offentlige indk?bere i kommuner og regioner bliver tilbudt en efteruddannelse her p? universitetet. Vi kommer til at uddanne dem i forskellige tilgange til omr?det og hvilke resultater, det kan skabe,” slutter Ole Helby Petersen.
 

Offentligt-privat samspil

En introduktion til centrale teorier, modeller og erfaringer.

Bogen har fokus p? seks modeller for offentligt-privat samspil:

  • Offentlige indk?b
  • Udlicitering af offentlige opgaver
  • Frit leverand?rvalg
  • Offentlige-private partnerskaber
  • Offentlige-private innovationspartnerskaber 
  • Privatisering

Bogen kan k?bes via Dj?f Forlag.