| Nyhed

Millionindspr?jtning til mulig gr?n gamechanger

Biomasse-pyrolyse er en teknologi, der er blevet sp?et et stort potentiale til at nedbringe CO2-udledningen, men der mangler viden om, hvordan teknologien kan implementeres i stor skala. Og p? kort tid. Nyt forskningsprojekt skal danne grundlag for at skabe en sektor for biomasse-pyrolyse i Danmark.
SkyClean
Stiesdal SkyCleans demonstrationsanl?g i GreenLab Skive fra anl?ggets indvielse i marts 2022. Der bygges nu f?rste version af et fuldskalaanl?g i Vr?, som er 10 gange st?rre. Det nye anl?g forventes i fuld drift omkring maj 2024.


Landbrugets CO2-udledning skal nedbringes markant de kommende ?r. En af vejene er at finde en effektiv m?de at lagre CO2 p?, og her kan biomasse-pyrolyse v?re en vigtig del af l?sningen.

Forsker i b?redygtig omstilling Tobias Pape Thomsen skal lede et nyt forskningsprojekt, der skal bidrage til at danne grundlag for at etablere en sektor for biomasse-pyrolyse i Danmark.

Biomasse-pyrolyse er en proces, der omdanner biomasse og organisk affald – fx halm og rester fra behandling af gylle og madaffald i biogasanl?g - til gas, olie og biokul. Biokullet indeholder store m?ngder kulstof, som kommer fra CO2, som planterne har optaget fra atmosf?ren. Kulstoffet har i pyrolyseprocessen f?et en form, som g?r det meget stabilt og dermed kan det bruges til at lagre CO2 i fx landbrugsjord i hundredvis eller tusindvis af ?r.
?

Fakta

Biomasserester og organisk affald

Biomasserester og organisk affald er typisk lavkvalitetsprodukter uden industrielle h?jv?rdianvendelsesmuligheder, fx grene, halm, haveaffald og rester fra biogasproduktion eller f?devareproduktion. N?r halm i dag nedmuldes p? markerne, gr?s efterlades i vejkanten eller have- og parkaffald komposteres, s? udledes t?t ved den m?ngde CO2,?som hvis man anvendte det til energiproduktion.?

Fakta

Lektor Tobias Pape Thomsen

Tobias Pape Thomsen har arbejdet med udvikling og implementering af teknologi til biomassepyrolyse i 15 ?r p? DTU Kemiteknik og de seneste ?r p? Institut for Mennesker og Teknologi p? Roskilde Universitet.

Fakta

Pyrolyse

Pyrolyse er en kemisk spaltning af et materiale ved hj?lp af varme uden tilf?rsel af ilt. Pyrolyseprocesser har v?ret udnyttet af mennesker til produktion af kulprodukter, tr?tj?re, metanol og varme i flere tusind ?r. Affaldsprodukter fra bl.a. landbruget kan i dag laves om til biokul, olie og gas ved en pyrolyseproces. P? billedet ses?biomasse og biokul.