| Nyhed

Gr?nne forskningsbevillinger til Roskilde Universitet

Fem gr?nne forskningsprojekter fra Roskilde Universitet har f?et millionbevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond. Forskerne skal blandt andet unders?ge, hvordan b?rn reagerer p? klimakrisen og gr?n omstilling i k?dindustrien.
Gr?n forskning


Danmarks Frie Forskningsfond?finansierer fri forskning for godt 1,5 milliarder kroner ?rligt. Fem projekter fra Roskilde Universitet er netop blevet tildelt sm? tre millioner hver til projekter inden for klima- og b?redygtighed.
?

Green Vocational Education and Training in the Fehmarnbelt-project (GREENVET)

tt备用网址 Martin B?k Carstensen har f?et st?tte til at studere gr?n omstilling af uddannelser. Helt konkret vil han fokusere p? Femern-projektet, som er Danmarkshistoriens st?rste infrastrukturprojekt, hvor en ambiti?s b?redygtighedsdagsorden og uddannelsen af fagl?rte udg?r et centralt element.?

”Der er bred enighed om, at fagl?rte spiller en vigtig rolle i omstillingen til en b?redygtig ?konomi. En central udfordring er at definere, hvilke kompetencer der bliver brug for i en b?redygtig fremtid. For det f?rste fordi det er sv?rt at vide, hvilke konkrete kompetencebehov der er i en ?konomi, vi kun aner konturerne af,” fort?ller Martin B?k Carstensen.
?

Energy Labelling Websites

Maja Hanne Kirkeby vil unders?ge energim?rker til softwaremoduler. Energim?rker vil g?re det muligt for it-organisationer at m?lrette og reducere deres softwares energifodaftryk. Som et casestudie vil forskerne bruge WordPress – en webbaseret softwarel?sning, der g?r det muligt at lave hjemmesider uden at kode. Da WordPress driver 30-40 procent af verdens hjemmesider, er deres energiforbrug betydeligt.

”Projektet er vigtigt, da software er estimeret til at bruge omkring seks procent af verdens elektricitet, og det vil stige i tt备用网址. Energim?rkninger er meget effektive i almindelige hushold, og det er derfor oplagt at bruge samme metode inden for software. Vi vil lave de f?rste energim?rkninger inden for webbaseret software. De skal indikere, hvor meget energi der bruges i verden, n?r vi bes?ger en hjemmeside,” fort?ller Maja Hanne Kirkeby.
?

Just transition in meat production (JUSTMEAT)

Lektor Laura Christine Horn vil med JUSTMEAT-projektet unders?ge, hvordan den gr?nne omstilling udfoldes i den danske k?dindustri. JUSTMEAT unders?ger og kommer med mulige l?sninger p?, hvordan vi som samfund h?ndterer konsekvenserne af at afvikle de ’ikke-klimavenlige’ jobs inden for fx slagteribranchen, og hvordan fagforeninger og arbejdsgiverforeninger positionerer sig selv i dagsordenen. Ved at zoome ind p? v?rdiskabelsen i k?dindustrien unders?ger JUSTMEAT den danske models robusthed i forhold til at m?de udfordringerne ved den gr?nne omstilling.

”Det f?rste skridt i projektet er at r?kke ud til forskellige samarbejdspartner. Projektet har fokus p? Den danske model, s? der er vigtigt, at vi er i kontakt med folk fra fagforeninger, industrien, og staten. Vi har brug for en gr?n omstilling af k?dproduktionen i Danmark. Det betyder store udfordringer – ikke kun for producenter men ogs? for folk, der arbejder i landbruget og k?dindustrien. Den gr?nne omstilling skal v?re en retf?rdig omstilling. Men der findes ingen nemme l?sninger,” fort?ller Laura Christine Horn.
?

How to Decarbonize States as Investors and Owners? (DECARB)

Lektor Milan Babic vil med DECARB-projektet udvikle en database, der kortl?gger investeringsprofilerne for stater som ejere af olie- og gasproduktion. Projektet vil unders?ge, i hvilket omfang politik og relationer mellem stater, tt备用网址er og den politiske elite h?mmer eller fremmer den gr?nne dagsorden. Ved at kombinere kvalitativ og kvantitativ viden vil DECARB-projektet levere et s?t konkrete anbefalinger til, hvordan stater kan blive mere gr?nne ejere og investorer.?

”Projektet er vigtigt for at finde hurtige, praktiske og retf?rdige strategier for dekarbonisering af statsligt ejerskab. I dag ejer og kontrollerer stater st?rstedelen af olie- og gasudvinding, produktion og investeringer gennem statsejede tt备用网址er og andre organer. Hvis vi vil have en fair chance for at bek?mpe klimaforandringer, skal vi have alle h?nder p? d?k, og her kan statsligt ejerskab spille en n?glerolle,” fort?ller Milan Babic.
?

Children’s green transition citizenship

tt备用网址 Hanne Warming vil unders?ge b?rns oplevelser, l?ring og m?der at forholde sig til klimakrisen. International forskning viser nemlig, at b?rn i h?j grad p?virkes negativt af, hvordan medierne portr?tterer klimakrisen, mens de i mindre grad p?virkes af undervisning om emnet i skolen. Konsekvensen kan v?re mistrivsel (klima-angst), og at de mister tillid og motivation for gr?n omstilling, herunder for at uddanne sig inden for feltet.?

Der er brug for forskning om engagerende og motiverende undervisning, der kan give b?rnene h?b samt motivere og kvalificere dem i forhold til gr?n omstilling.?

I dette projekt f?lger forskerne b?rn fra fire skoler, der har forskellige tilgange til undervisning i klima og gr?n omstilling. Det vil blandt andet inkludere workshops med b?rnene, fokusgruppeinterview med l?rere, for?ldre og andre interessenter.