| Nyhed

Forskere fra Roskilde Universitet udvikler bedre spildevandsl?sninger i Ghana

Tre forskere fra Roskilde Universitet skal over de n?ste tre ?r unders?ge, hvordan man sikrer b?redygtige spildevandssystemer i Ghana. Det Danida-st?ttede projekt skal belyse, hvordan de forskellige private og offentlige akt?rer kan forenes om at skabe de bedst mulige l?sninger.
SWASH spildevandsprojekt i Ghana


Paul Stacey, Jacob Rasmussen (begge lektorer) og Nina Torm (postdoc) fra Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv ved Roskilde Universitet har f?et st?tte af Danida til et tre?rigt projekt, hvor m?let er at skabe bedre spildevandssystemer i Ghana.

Som en del af SWASH-projektet – som st?r for ’Sustainable Wastewater Systems for Ghana’ – Skal forskerne via feltarbejde i den hastigt voksende kystby Tema unders?ge, hvordan akt?rerne p? spildevandsomr?det samarbejder. Fokus er i s?rlig grad p? de uformelle og ikke-line?re processer, n?r private og offentlige instanser skal finde sammen om udvikling inden for et komplekst felt.

”Det overordnede m?l er at sikre indbyggerne adgang til b?redygtige spildevandssystemer i Tema. De erfaringer vi g?r os der, kan s? efterf?lgende anvendes i andre byer i Ghana,” forklarer Paul Stacey.

SWASH-projektet blev formelt p?begyndt i oktober med en workshop ved University og Ghana, Legon, hvor de danske forskere pr?senterede projektet sammen med de ghanesiske samarbejdspartnere. I ?jeblikket er teamet ved at kortl?gge, hvilke interessenter fra fx de lokale myndigheder og vandsektoren, som skal inddrages i projektet.

”SWASH-forskerne har alle forskellige og interdisciplin?re opgaver men vil arbejde t?t sammen gennem hele projektet – fra dataindsamling til analyse og publicering. Fra Roskilde Universitets side vil Jacob og jeg fokusere mest p? de ?politiske og sociale dimensioner af spildevandsproblematikken, og Nina vil fokusere p? de udfordringer og muligheder, der er i forhold til at skabe forskellige partnerskaber – b?de i Ghana men ogs? mellem Ghana og Danmark,” fort?ller Paul Stacey.
?

Alle skal h?res, f?r l?sningerne bliver levedygtige

If?lge forskerne er det afg?rende at unders?ge, hvordan de uformelle og ikke-line?re processer mellem offentlige og private akt?rer p?virker udviklingen af spildevandsl?sningerne. SWASH-projektets form?l er at vende one-size-fits-all-mentaliteten p? hovedet og i stedet fokusere p?, hvilken betydning de uformelle processer og rammer har, s? man bedre kan tilpasse sig de faktiske sociopolitiske realiteter.

“Strategier er ofte ambiti?se men urealistiske, da man ikke indt?nker de skiftende magtrelationer mellem specifikke akt?rer. Centrale og decentrale myndigheder og de lokale brugere skal alle v?re p? samme side, for at man kan opn? b?redygtige l?sninger. Det er ofte ikke tilf?ldet, hvilket betyder, at udviklingsplaner, reformer, love og regler bliver genforhandlet, ignoreret, eller at der k?rer et uformelt parallelspor, som bedre matcher de behov, der ikke er t?nkt med i den centrale l?sning,” siger Paul Stacey.
?

SWASH-projektet

SWASH (Sustainable Wastewater Systems for Ghana)
  • Projektet k?rer fra oktober 2022 til september 2025.
  • SWASH er finansieret af?Danida?med en bevilling p? 5 milioner kroner.
  • Forskerne fra Roskilde Universitet samarbejder med forskere fra University of Ghana og University of Miami samt partnere ved Tema Metropolitan Assembly, Ghana Water Company Ltd. Og Aarhus Kommune.

?