Vis hovedmenu

Et b?redygtigt campus

Roskilde Universitet er et campus-universitet, og campus er det samlingspunkt, der forbinder vores aktiviteter. Vi l?gger mange kr?fter i at g?re vores campus indbydende for b?de studerende, medarbejdere og g?ster. Samtidig ?nsker vi at tage ansvar for samfundet og verden omkring os, og derfor forholder vores udviklingsprojekter p? campus sig til ?konomiske rammer lige s?vel som social og milj?m?ssig b?redygtighed.

Klimavenlig omstilling

RUC’s studerende har altid v?ret en vigtig drivkraft i at skabe fremdrift og udvikling p? universitetet. Derfor er det ikke overraskende, at det var et studenterinitiativ, der i 2008 satte ekstra skub i de b?redygtige ambitioner for campus. Ambitionerne blev hurtigt skaleret op og drevet centralt p? RUC.?S?ledes har flere projekter p? campus netop haft fokus p? klima og milj?, fx et st?rre ESCO-projekt, etablering af solceller, en ny lavenergilaboratoriebygning og et omfattende bel?gningsprojekt.

Social ligestilling

Social b?redygtighed er en lige s? stor ambition p? Roskilde Universitet, som at drive et ?konomisk b?redygtigt universitet, der tager ansvar for klimaet. Derfor ?nsker vi at understrege, at RUC er et universitet for mennesker, der rummer og tager sig af hinanden. Det udm?nter sig i et studiemilj? der is?r drives af vores studerende, muligheden for at tale med en studenterpr?st, psykolog og socialr?dgiver, mennesker med handikap kan f? vejledning om st?ttemuligheder. Derudover har vi nul-tolerance over for kr?nkelser af enhver art, og indmeldinger om kr?nkende adf?rd bliver behandlet fortroligt.

RUC i en verdensm?lslinse

RUC ?nsker at v?re en drivkraft i en b?redygtig udvikling, og FN’s Verdensm?l er et vigtig v?rkt?j for forst?else og rammes?tning af de globale udfordringer. Samtidig er det vigtigt for os at sikre forskningsfrihed og –integritet, og derfor arbejder vi i h?jere grad med verdensm?lene som temaer frem for klare m?l.

I 2020 udarbejdede RUC for f?rste gang et katalog over en r?kke af universitetets aktiviteter koblet til FN’s Verdensm?l, der fremviser eksempler inden for forskning, uddannelse, samarbejde og universitetsadministration- og drift kategoriseret ift. hvert enkelt verdensm?l. Kataloget er ikke udt?mmende, men f?rste bud p? en samlet formidling af verdensm?lsaktiviteter p? RUC.

?

Markant nedsat energiforbrug p? RUC

If?lge Energistyrelsen? er Roskilde Universitet det danske universitet med den st?rste procentvise besparelse p? energiforbrug i forhold til 2006.

Opn?et besparelse p? energiforbrug fra 2006 til 2019:

El 37%
Varme 39%
Vand 41%

Samlet besparelse 38%

I 2020 udarbejdede NIRAS klima- og milj?regnskab for RUC, som skal danne afs?t for vores fremtidige initiativer mod et mere b?redygtig campus.

?

Campusprojekter

Students at campus

B?redygtig bel?gning

Roskilde Universitet igangsatte i 2020 et st?rre vedligeholdelsesarbejde af bel?gningen p? campus, som taler direkte ind i flere af FN’s verdensm?l. Projektet er s?ledes i tr?d med RUC’s 2030 strategi om at v?re foregangsuniversitet for b?redygtig institutions- og campusdrift b?de socialt, ?konomisk og milj?m?ssigt.

RUC's campus set fra luften

Statens st?rste ESCO-projekt

I 2015 p?begyndte RUC, i samarbejde med Bygningsstyrelsen og Siemens, statens dengang st?rste energioptimeringsprojekt med ESCO som projektform. I den forbindelse blev der etableret nye vvs-installationer, nyt ventilationssystem, nye fjernvarmecentraler, 6.500 m2 solceller p? alle flade tage p? campus. Det har resulteret i en markant neds?ttelse af RUC’s samlede energiforbrug.

Fronten til naturvidenskabelige lokaler om aftenen

Lavenergi-laboratoriebygning

Laboratoriearbejde har traditionelt set et h?jt energiforbrug, men RUC’s laboratoriebygning (bygning 28) fra 2014 er bygget, s? den overholder kravene for lavenergiklasse 2015. Det er lykkedes at s?nke den m?ngde energi, der bruges p? procesventilation gennem bl.a. optimering af stinkskabe, central styring af lys og temperatur samt 265 m2 solceller.

Affaldsortering p? RUC

Affaldssortering

P? RUC er det muligt at sortere bioaffald, plast, mad- og drikkekartonaffald, glas og metal i de fleste k?kkener p? campus, ligesom det er muligt at sortere pap, papir og batterier i alle printrum. Dertil findes der flere affaldsg?rde p? universitetets udend?rsarealer, hvor alle affaldstyper ogs? kan sorteres.

Studiemilj? p? campus

Livet p? universitetet er mere end at deltage i?undervisning og foretage forskningsarbejde.
P? campus er der mange faciliteter til sport og?socialt samv?r, inde som ude.

?

Solceller p? tagene

I 2016 blev der etableret 6.500 m2 solceller p? RUCs tage. De producerede 759 MWh i 2019, svarende til omkring 474 gennemsnitsdanskeres ?rlige elforbrug (kilde: SparEnergi.dk).
Af de 759 MWh brugte RUC selv 604 MWh og solgte de resterede 155 MWh til det f?lles elforsyningsnetv?rk.